CZ | DE | EN

Před 110 lety zemřel Heinrich Mattoni

Dne 14. května 2020 uplynulo 110 let od úmrtí karlovarského podnikatele Heinricha Mattoniho. Významný občan města skonal v Karlových Varech ve svém domě č. p. 716, který nesl název Villa Mattoni. Zemřel ve věku 79 let a 9 měsíců. Za příčinu smrti byl stanoven zánět srdečního svalu (Myocarditis). Pohřben byl dne 17. května na karlovarském katolickém hřbitově. S Heinrichem Edlerem von Mattoni se přišel rozloučit početný dav obyvatel Karlových Varů. Na hřbitov jej doprovázel již od jeho vily. Smuteční průvod vyšel na hřbitov v odpoledních hodinách. S podnikatelem se na jeho poslední cestě loučili i představitelé městských spolků, v nichž se za svůj život aktivně angažoval. Například v letech 1874 až 1887 předsedal karlovarskému spolku ostrostřelců. V roce 1863 zakládal spolek dobrovolných hasičů a hned se stal jeho vrchním velitelem. Vedl jej až do roku 1872, od roku 1873 byl jeho čestným velitelem. Byl také čestným členem tělocvičného spolku, v němž působil od roku 1869.

 

Heinrich Caspar Mattoni se narodil dne 11. srpna 1830 v Karlových Varech v domě č. p. 305, který se nacházel v dnešní Mariánskolázeňské ulici a nesl tehdy název Milords Tempel. Později byl přejmenován na dům Austria a také na dům Alster. Dům Alster stále stojí, ale byl několikrát přestavěn, jeho dnešní podoba pochází z roku 1905. Otec Heinricha Mattoniho se jmenoval Karl, jednalo se o karlovarského mistra cínaře. Rod Mattoni pocházel z Itálie, do lázeňského města přišel předek Heinricha obchodník Octavio Mattoni na sklonku 18. století. Na italský původ odkazovalo i jeho příjmení, v italštině slovo mattoni znamená cihly. Maminka Maria Theresia se jmenovala za svobodna Voigt a pocházela z Karlových Varů. Po absolvování škol v Karlových Varech a Lokti působil Heinrich Mattoni v několika obchodních firmách v Praze, Vídni a Hamburku. Svoji zkušenost z obchodování využil, když si v roce 1857 se svým budoucím švagrem Fritzem Knollem pronajal vývoz karlovarské minerální vody. V dubnu roku 1858 pojal za manželku Wilheminu Theresii Rosu Knoll, jednalo se o dceru karlovarského starosty a obchodníka Johanna Petera Knolla. Spolu měli několik dětí. Od počátku 70. let 19. století žily v karlovarském domě č. p. 716, v roce 1895 jej přestavěli. Vila se společně s dalšími přilehlými domy nazývala Mattonihof. Dům sloužil po druhé světové válce jako mateřská školka, ke konci 60. let 20. století byl stržen, aby ustoupil výstavbě hotelu Thermal. Od roku 1867 si Heinrich Mattoni pronajal právo k vývozu vody z lázní Kyselka a roku 1873 zakoupil panství Kyselka a získal právo k vývozu zdejší vody. Od toho roku prodával minerální vodu z Kyselky pod názvem Mattonis Giesshübler. Mattoniho minerální voda se po několika letech stala známá nejen v Rakousku–Uhersku a v Evropě, ale téměř po celém světě. Císař František Josef I. jej dne 27. října 1889 jmenoval do dědičného šlechtického stavu, od té doby používal jméno Heinrich Edler von Mattoni.

 

Heinrich Mattoni byl bezesporu jedním z nejvýznamnějších obyvatel Karlových Varů přelomu 19. století a 20. století. Proslavil své rodné město a zajistil mu nemalé finanční prostředky. Podporoval jeho občany a místní spolky. Jeho jméno znají lidé dodnes, je však poněkud smutné, že jsou o jeho životě známy spíše fabulace, než jeho život skutečný.

 

Použité fotografie:

01 – Ročenka dobrovolných hasičů z roku 1910

02 – Chronik des Karlsbadr Turnvereines, 1860 – 1900 und 1901 – 1910, Falkenau 1910

03 – Josef Schäfler, Muzeum Karlovy Vary, Ug 1047

04 – Karlsbad im Bilde, Heft 1, Karlsbad 1909

05 – Karlsbad im Bilde, Heft 4, Karlsbad 1909

Mgr. Lukáš Svoboda

 

Archiv

01-Heinrich Edler von Mattoni v uniformě karlovarských hasičů.JPG

02-Heinrich E. von Mattoni na fotografii v kronice karlovarského tělocvičného spolku.JPG

03-Kyselka na rytině Josefa Scháflera-Ug1047.JPG

04-Mattonihof kolem roku 1909.JPG

05-Nalevo je Mattoniho Trinkhale - prodejna minerálních vod.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin