CZ | DE | EN

Plastika lví hlavy v Karlových Varech

Dne 17. září 2019 uplynulo sto šedesát let, kdy byla slavnostně v Karlových Varech v Dorotiných nivách odhalena kovová plastika lví hlavy od berlínského sochaře profesora Augusta Kisse (1802 – 1865). Plastika znázorňuje boj mezi šlechetností a záludností. Usazena je ve skalním masivu asi pět metrů nad zemí a pod ní je na malé destičce uveden nápis „In dankbarer Erinnerung von Kiss aus Berlin. 1859“, tedy „S vděčnou vzpomínkou od Kisse z Berlína. 1859.“ To znamená, že profesor Kiss nebyl jen autorem plastiky, ale také jejím donátorem.

Profesor August Kiss, jehož díla lze nalézt na několika veřejných místech v Berlíně, byl totiž v Karlových Varech pravidelným lázeňským hostem. V letech 1855 až 1864 navštívil město desetkrát a vždy se ubytoval v domě Stadt Frankfurt nedaleko Vřídelní kolonády. V roce 1859 se jednalo o jeho pátý pobyt a zřejmě mu místní prameny pomohly předtím natolik, že se rozhodl městu věnovat jedno své dílo. Nejednalo se však o jeho první práci, která okrášlila Karlovy Vary. August Kiss je totiž také autorem sochy Kamzíka, kterou v roce 1851 nechal z žertu instalovat na skalní výstupek pod Jelením skokem karlovarský mecenáš a podivín baron August von Lützow (1795 -1872). Dále si provokativní šlechtic nechal u berlínského sochaře vyhotovit v letech 1854 až 1855 i další sochy zvířat, které rozmístil po své zahradě. A v roce 1858, tedy rok před instalací lví hlavy u Dorotina glorietu, ozdobila prostor před baronovou vilou další socha od Augusta Kisse. Jednalo se o kočku, jež měla údajně zesměšnit karlovarské radní za nepříliš povedenou sochu císaře Karla IV. v tehdejších městských zahradách (Stadtgärten, dnes sady Jeana de Carro).

I když sochař August Kiss současným obyvatelům Karlových Varů a jeho návštěvníkům je téměř neznámý, jeho díla po více než století a půl neztratila ze své krásy a stala se symbolem lázeňského města.

Mgr. Lukáš Svoboda

Literatura:
Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart, XX. Band, E. A. Seemann, Leipzig 1927
Burachovič, Stanislav: Karlovy Vary krok za krokem, PROMENÁDA a Okresní úřad Karlovy Vary, Karlovy Vary 1995
Burachovič, Stanislav – Nedvěd, Jan: Karlovarské Kalendárium, Muzeum Karlovy Vary, Karlovy Vary 2011
Linke, Eugen: Heimatkunde des Karlsbader Bezirkes, Kunstgeschichte I., Karlsbader Bezirkslehrerverein, Karlsbad 1937
Fotografie:
001 – Fotoarchiv Muzea Karlovy Vary
002 – Fotoarchiv Muzea Karlovy Vary
003 – Fotoarchiv Muzea Karlovy Vary
004 – Fotoarchiv Muzea Karlovy Vary
005 – Karlsbader Curliste, 1859, No. 83

 

 

Archiv

001-Lví hlava od Augusta Kisse.jpg

002-Lví hlava ve Slovenské ulici v Karlových Varech.jpg

003-Lví hlava s pamětní deskou.jpg

004-Dům Stadt Frankfurt - druhý z prava.jpg

005-August Kiss je uvedený v lázeňském seznamu hostů z roku 1859.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin