CZ | DE | EN

Návštěva arcibiskupa roku 1904 v Jáchymově

Začátkem července uplynulo 115 let od zajímavé návštěvy Jáchymova. V létě roku 1904 sem zavítal pražský arcibiskup Lev Skrbenský z Hříště. V katolickém zpravodaji Pfarramtliche Nachrichten vyšel počátkem července plánovaný harmonogram návštěvy. Kardinál Skrbenský měl dorazit do Jáchymova v úterý 5. července ve 14 hodin. Druhý den ve středu byla na programu mše svatá s kázáním, biřmování dospělých a zkouška z náboženství pro žáky chlapecké obecné a měšťanské školy v Jáchymově. Čtvrtek 7. července začínal opět mší v 8 hodin ráno a pokračoval biřmováním žáků obecné a měšťanské školy. Zkoušku z náboženství ve čtvrtek skládaly děti ze školy Císaře Františka Josefa v Jáchymově a s nimi děti z Dörnbergu (Suchá), Mariasorgu (Mariánská) a Werlsbergu (Vršek).  V sobotu 9. 7. se po ranní bohoslužbě dostavily k udělení svátosti biřmování děti z jáchymovské školy Franze Josefa, Suché, Mariánské a Vršku. Zkoušku z náboženství v sobotu skládala tentokrát děvčata místních škol. Jeho Eminence (Jeho Eminence je od r. 1630 titul a oslovení kardinála v římskokatolické církvi) přijela dle zápisů v jáchymovských školních kronikách do města 5. července zhruba o dvě hodiny později, až okolo 16. hodiny. Slavnosti na počest pražského arcibiskupa se účastnilo i žactvo a pedagogické sbory jáchymovských škol a samozřejmě jáchymovská honorace. Za školáky uvítala vzácnou návštěvu Melanie Hirschberg a předala kytici růží. Od 10. do 12. července 1904 provedl Lev Skrbenský vizitaci farností Krásný Les (Schönwald), Stráž nad Ohří (Warta) a Boží Dar (Gottesgab). Na Božím Daru byl uvítán místní kapelou.  Následující den, 13. července, odjel kardinál do Abertam (Abertham). Z Abertam pokračovala cesta do Perninku (Bärringen) 16. a 17. července. Blatnou (Platten) kardinál Skrbenský navštívil 18. a 19. července, 20. července Ryžovnu (Seifen), 21. července Loučnou pod Klínovcem (Böhmisch Wiesenthal), 23., 24. a 25. července byla vizitována farnost Vejprty (Weipert), 26. a 27. července pak Kovářskou (Schmiedeberg) a 28. 7. zakončil arcibiskup vizitaci v Měděnci (Kupferberg).

Kdo byl Lev Skrbenský z Hříště? Narodil se roku 1863 na Novojičínsku. V létě 1889 byl vysvěcen na kněze a o deset let později byl zvolen sídelním kanovníkem olomouckým a v tom samém roce, 1899, se stal 29. pražským arcibiskupem a 17. primasem českým (titul arcibiskupa pražského existuje od r. 1344, čestná funkce primase českého pak od 17. století). V roce 1901 se stal kardinálem. Během I. světové války mu byla vytýkána mírnost, a proto byl odejit do Olomouce, kde se v létě 1916 stal 9. arcibiskupem olomouckým. Na tento post rezignoval roku 1920 a zbytek života prožil na zámku Horní Dlouhá Loučka, kde na Štědrý den 1938 zemřel. Pochován je v katedrále sv. Václava v Olomouci.

Bc. Marcel Paška

Prameny:

http://www.portafontium.eu/contents/chronicle/

Kronika farnosti Jáchymov, 1836-1928.

Kronika obecné školy Jáchymov, 1890-1919.

Kronika obecné a měšťanské školy dívčí Jáchymov, 1903-1914.

Kronika hudebního spolku Boží Dar, 1882-1938.

Pfarramtliche Nachrichten für das Kirchspiel Sct. Joachimsthal, č. 7, 1. července 1904.

www.ado.cz

Fotografie:

http://anno.onb.ac.at/cgi-content/anno?aid=wsb&datum=19100115&seite=1&zoom=33

http://www.portafontium.eu/iipimage/30360586/soap-kv_00671_fara-jachymov-1836-1928_2730

 

 

Archiv

Lev Skrbenský z Hříště.jpg

Skrbenský podpis.png

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin