CZ | DE | EN

Národní kult.památka - kostel sv. M.Magdaleny

Dne 8. února 2010 vláda ČR schválila udělení prestižního statutu NKP 38 vybraným objektům. Tři z nich se nacházejí v regionu západočeských lázní. Jedná  se o kostel sv. Maří Magdaleny a Císařské lázně v Karlových Varech a o Hlavní kolonádu v Mariánských Lázních.

Kostel sv. Maří Magdaleny v Karlových Varech je dílem barokního stavitele K.I.Dienzenhofera ( 1689-1751 )  připomíná v Karlových Varech jeho mistrovské tvůrčí dílo - farní kostel Maří Magdaleny. Vypracování projektu  tohoto kostela bylo Dienzenhoferovi zadáno karlovarskou městskou radou a řádem křižovníků v létě roku  1732. Stalo se tak krátce po návštěvě císaře Karla VI. v  Karlových Varech, který  kritizoval dezolátní stav starého gotického kostela Maří Magdaleny, jenž  byl nedůstojný slavného lázeňského města. Císař lázním věnoval tisíc dukátů jakožto příspěvek na stavbu nového kostela.

Stavitel Dienzenhofer předložil městské radě v krátkém čase několik verzí plánů kostela. Se stavebními pracemi  bylo započato na podzim 1732. Během první fáze výstavby  musel  Dienzenhofer průběžně řešit mnoho složitých situací, neboť se stavělo v mimořádně citlivých hydrogeologických podmínkách tzv. vřídelní desky. Ze stavební jámy často vystupovaly dusivé páry, takže tam dělníkům musel být větrnými koly vháněn čerstvý vzduch. Dne 13. února 1733 se v jámě udusil krejčí Wenzel z Andělské Hory, který do ní vstoupil ze zvědavosti. Dohled nad stavbou si v letech 1732-1736 vyžádal mnoho Dienzenhoferových  služebních cest z Prahy do Karlových Varů. Vzniklé problémy řešil Dienzenhofer ponejvíce se stavbyvedoucím Thomasem Hanslem a hlavním tesařským mistrem Johannem Ecklem. Nový kostel byl oficiálně dokončen dne l. října 1736.

Novodobá umělecko - historická literatura řadí Dienzenhoferovu realizaci karlovarského kostela  Maří Magdaleny mezi špičková architektonická díla vrcholného baroka v Čechách, jedná se o jedinou barokní památku v Karlových Varech

Archiv

Máří Magdaléna sépie.jpg

dnešní pohled na kostel.JPG

zimní pohled na kostel.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin