CZ | DE | EN

NA VÝLET - hrad Hartenstein u Bochova

Nástupem pro výlet na hrad Hartenstein je snadno dostupné město Bochov ležící na hlavním tahu z Karlových Varů do Prahy. Dříve než se vypravíme na vlastní zříceninu, která se tyčí v povzdálí města, vystoupíme na výrazný pahorek nedaleko náměstí, odkud je pěkný rozhled právě směrem k Hartensteinu . Na této výšině zvané Hungerberg stával nejstarší bochovský hrad, který založili kolem poloviny 14. století pánové z Rýzmburka. Zničen byl nejspíše roku 1469 při obléhání Bochova vojsky Jiřího z Poděbrad při tažení proti odbojným pánům z Plavna, jimž tehdy bochovské zboží náleželo.

Na zříceninu Hartensteina sice vychází z města červená turistická značka, která pohodlně stoupá kolem památníku padlým vojákům z 1. světové války, ale já doporučuji náročnější sice, ale rozhodně zajímavější přístup z údolí Bochovského potoka. Z bochovského náměstí nás silnice svede k Panskému rybníku, kde u barokní kapličky odbočíme do údolí zmíněného potoka. Po pravé straně v polích uvidíme barokní kostel sv. Jakuba, jenž je posledním pozůstatkem původní osady Bochov, jež tu stála před založením stejnojmenného města o jeden kilometr dále v poloze pod ochranou hradu výhodnější. U hájenky v údolí odbočuje neznačená lesní cesta doleva, která nás provede až na louky pod Hartensteinem. Dalším výstupem dosáhneme přístupové cesty k hradu, která nás v oblouku vyvede až na nádvoří.

Hrad Hartenstein je poprvé připomínán roku 1473, jeho stavebníkem byl Jindřich z Plavna. Hrad byl postaven a také sloužil především jako vojenský opěrný bod. Pány z Plavna byl hrad zastavován, roku 1521 ho získal Jindřich Mašťovský z Kolovrat. Po roce 1573, kdy je uváděn již jako zpustlý, se dočkal obnovy Adamem Štensdorfem ze Štensdorfu. V roce 1609 byl připojen k Andělské Hoře a zpustl definitivně. Ve třicátých letech 20. století byl místním spolkem částečně vykopán a jedna z jeho věží byla dostavěna.

Zhruba čtvercový hrad na osamělém kopci byl ze tří stran chráněn třemi bateriovými věžemi s klíčovými střílnami. Před čtvrtou stranou ležela polygonální dispozice s drobnou baštou v blízkosti brány. Na ploše hradu se pak nacházely ne příliš rozsáhlé hradní budovy. Najdeme tu i zčásti zasypanou studnu. Přístupová cesta k bráně byla pod hradem vedena po koruně valu před příkopem, takže příchozí musel projít kolem všech tří hradních věží. Podle našeho předního kastelologa Tomáše Durdíka je hrad ukázkou kvalitního pozdně gotického obranného systému, především kombinací aktivní dělostřelecké obrany s vedením přístupové komunikace.

Mgr. Jiří Klsák

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin