CZ | DE | EN

NA VÝLET do Kyselky: Mattoni už není.. 100 let od úmrtí

Heinrich Mattoni, velkovývozce minerální vody a tvůrce slávy lázní Kyselka

Mattoniho předkové pocházeli z Itálie. Zakladatelem karlovarské větve rodu Mattoniů byl obchodník s citrony  Octavio (Ottavio) Mattoni. Narodil se dne 17. března 1663 v italském městě Susino. Jako obchodní cestující se roku 1693 usadil v proslulých lázních Karlových Varech, kde provozoval obchod s jižním ovocem. Ve věku 36 let se roku 1699 v Karlových Varech oženil s Julianou Breitfelderovou, dcerou radního a karlovarského měšťana. Octavio Mattoni zemřel v Karlových Varech dne 21. března 1724. Potomci Octavia Mattoniho byli vesměs znamenití karlovarští cínaři a obchodníci smíšeným a tkalcovským zbožím. Jeho syn Franz Andreas Mattoni se stal majitelem domů Zlatá koruna a Strauss na Staré louce. Oženil se s Annou Theresou Knollovou a zemřel roku 1758. Jeho syn Octavian Johann Nepomuk Mattoni se stal v Karlových Varech významným cínařem. Zemřel mlád ve věku 40 let. Z jeho manželství s Annou Katharinou  Peterovou vzešel syn Caspar Andreas Simeon Mattoni, narozený roku 1768. I on se stal váženým cínařským mistrem. V roce 1798 se Caspar Mattoni oženil s Marií Deimlovou. Po něm převzal cínařský obchod jeho nejstarší syn Karl Baromäus Mattoni, narozený v Karlových Varech 29. října 1801. Ten se v roce 1829 se oženil s Marií Theresií Voigtovou, dcerou karlovarského nožíře Leopolda Voigta. V souvislosti s celoevropským úpadkem cínařství, jež bylo kolem roku 1830 nahrazeno porcelánovým průmyslem, Karl Mattoni zděděného cínařského řemesla zanechal a věnoval se obchodu s textilním zbožím. Z manželství Karla a Marie v roce 1830 vzešel syn Heinrich, který proslavil karlovarskou větev rodu Mattoni nejvíce a stal se svého času nejslavnějším exportérem minerální vody v zemích rakouského mocnářství.

Heinrich Kaspar Mattoni se narodil 11. srpna 1830 v Karlových Varech. Navštěvoval základní školu v Karlových Varech a 2  třídy tzv. Hlavní školy (Hauptschule) v Lokti. Obchodní praxi získal dvanáctiletým působením u různých podnikatelských firem v Praze, ve Vídni a v Hamburku. Řadu let byl mladý Mattoni obchodním cestujícím. Během svých vandrovních let poznal ekonomické, sociální a kulturní poměry v celé Evropě, čehož dokonale využil při své pozdější obchodní činnosti. V roce 1857 si Heinrich Mattoni se svým švagrem Fritzem Knollem na 10 let (1857-1866) pronajal export karlovarské minerální vody. Tělem a duší obchodu se stal Heinrich Mattoni. Měl úžasný obchodní talent a byl geniálním mistrem reklamy. Četnými obchodními, dnes bychom řekli marketingovými, cestami po celé Evropě dokázal během doby pronájmu ztrojnásobit odbyt karlovarské zřídelní vody. Úspěšným prodejem minerální vody Mattoni získal solidní provozní kapitál pro další rozšíření své podnikatelské činnosti. Od 1. ledna 1867 si kromě expedice karlovarské vody na 10 let pronajal také export minerální vody z tzv. Ottova pramene v lázních Kyselka. Ty tehdy patřily hraběti Johannu z Neubergu. I tento pronájem se pro Mattoniho stal velkým obchodním úspěchem. Roku 1873 si Mattoni kysibelské panství a vývoz kysibelské vody zakoupil od hraběte Hermanna Czernina (Černína) z Chudenic. Stal se tak  výhradním vlastníkem Kyselky a všech pozemků a minerálních pramenů v okolí. Počínaje rokem 1873 začal Mattoni kysibelskou minerální vodu do té doby známou pod názvem König Otto Quelle expedovat pod novým obchodním označením Mattonis Giesshübler. Čilou obchodní politikou dokázal zajistit prodej Kysibelky po celé Evropě a dílem také v zámoří.

Mattoniho investiční péčí se Kyselka v krátkém čase stala oblíbeným lázeňským a turistickým místem nadregionálního významu. Vznikly tu moderní stáčírna minerální vody, celá řada nových lázeňských budov, vodoléčebný ústav, kolonáda, lesní promenády s vyhlídkami a rozhlednou jakož i četná technická zařízení (lanová kolejová zdviž pro transport lahví, výrobna lahví, bednárna, stáje pro povozy aj.)

Filiálky svých prodejen minerální vody Mattoni zřídil roku 1865 ve Vídni, roku 1872 ve Františkových Lázních a roku 1876 v Budapešti.

V roce 1870 byl Mattoni jmenován c.k.dvorním dodavatelem minerální vody. Kromě vývozu vody založil výrobu vedlejších zřídelních produktů  (rašelinná sůl, železitý a rašelinný léčivý extrakt, zřídelní mýdlo, zřídelní pastilky aj.)

Dne 1. ledna 1872 Mattoni koupí získal rašeliniště Soos u Františkových Lázní. Rašelinu začal strojově dobývat a od roku 1879 exportovat pro lázeňské účely do Karlových Varů. V lokalitě Soos Mattoni vybudoval továrnu na výrobu rašelinné soli.

V roce 1876 Mattoni zakoupil v Budapešti prameny hořké minerální vody a začal je stáčet. V roce 1881 zakoupil v Budapešti také luxusní Alžbětiny solné lázně.

Roku 1883 Mattoni zrušil svou s firmou spjatý expediční podnik v Karlových Varech a plně se věnoval rozvoji exportu minerální vody z Kyselky a Budapešti. O rok později, dne 6. ledna 1884, zřídil pro své zaměstnance v Kyselce institut nemocenské pokladny, což byl ve své době velmi pokrokový sociální počin. .

V roce 1892 Mattoni zakoupil v Karlových Varech dům Fregatta na Tržišti a v roce 1898 v něm zřídil na svou dobu moderní obchod s firemní produkcí.

Roku 1894 Mattoni v Kyselce vybudoval moderní elektrárnu. V témže roce z vlastních prostředků započal stavět lokální železniční trať z Vojkovic nad Ohří do Kyselky. Její slavnostní otevření se konalo dne 26. ledna 1895. Dráha významně urychlila a také zlevnila vývoz Kysibelky.

V letech 1897-1898 byla v Kyselce vystavěna honosná kolonáda Ottova pramene. V roce 1906 byla firma Heinrich Mattoni změněna na rodinnou akciovou společnost.

Heinrich Mattoni se v krátkém čase vypracoval na předního evropského experta  na produkci a prodej minerálních vod a zřídelních výrobků. Byl členem četných celoevropských oborových grémií. Kolem roku 1900 dokonce vydával vlastní oborový věstník zvaný Correspondenz Mattoni, který publikoval aktuální novinky vztažné k minerálním vodám, lázeňství, marketingu a balneotechnice.

Zboží firmy Heinrich Mattoni bylo prezentováno na všech dobových světových výstavách v Evropě i v zámoří , kde získalo řadu vysokých vyznamenání.

Za své mimořádné zásluhy o rozvoj průmyslu a obchodu v Rakousko-Uhersku byl Heinrich Mattoni roku 1878 císařem Františkem Josefem I. jmenován císařským radou. Tentýž císař jej pak dne 27. října 1889 pozdvihl do dědičného šlechtického stavu, takže Mattoni ke jménu získal přídomek Edler von. Roku 1908 byl u příležitosti zlaté svatby Mattonimu udělen komturský kříž řadu Františka Josefa. Mattoni byl také poctěn udělením čestného občanství  města Karlových Varů. Roku 1898 byla po Mattonim v Karlových Varech nazvána ulice.

Manželkou Heinricha Mattoniho byla Wilhelmina von Mattoni, rozená Knollová. Roku 1908 slavili manželé zlatou svatbu.

Kolem roku 1910, v roce Mattoniho úmrtí,  firma Heinrich Mattoni AG ve všech svých provozech zaměstnávala kolem 60 úředníků a 500 zaměstnanců.

Slavný a zámožný evropský exportér minerální vody Heinrich Mattoni zemřel v Karlových Varech ve své vile Mattonihof dne 14. května 1910. Jeho pohřeb v Karlových Varech byl velkolepý a svědčil o mimořádné oblibě zesnulého. Po Mattoniho  smrti se obchodu ujali Mattoniho synové, komerční rada Leo Edler von Mattoni a obchodní komorní rada Heirnich Edler von Mattoni.

dr.S.Burachovič

Archiv

Heinrich Mattoni.jpg

kniha 1.jpg

kniha 2.jpg

kniha 3.jpg

kniha 4.jpg

kniha 5.jpg

kniha 6.jpg

kniha 7.jpg

kniha 8.jpg

kniha 9.jpg

stav k únoru 2010.JPG

detail 1.JPG

detail 2.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin