CZ | DE | EN

Karlovarský architekt Alfréd Bayer

Dne 10. února 2019 uplynulo sto šedesát let od narození karlovarského architekta Alfréda Bayera. Narodil se v roce 1859 v Karlových Varech v domě Walter Scott č. 399 v dnešní ulici Pod Jelením skokem.

Jeho otec Michael Bayer byl karlovarským policistou. Matka Barbara, rozená Nasler, pocházela z Lubence a v roce 1867 založila v Karlových Varech firmu na lázeňské oplatky.

Alfred Bayer vystudoval ve vestfálském Holzmindenu stavebně technickou vysokou školu. Po studiích se přestěhoval do Vídně, kde začal pracovat jako projektant a stavbyvedoucí v architektonickém ateliéru společnosti Fellner – Helmer. V Karlových Varech se podílel na výstavbě Mlýnské kolonády architekta Josefa Zítka. Autorsky přispěl i k výstavbě II. obecné školy v Chebské ulici postavené v letech 1883 až 1884. Škola byla po druhé světové válce přejmenována na školu J. A. Komenského a roku 1967 byla stržena kvůli výstavbě hotelu Thermal.

K nejznámějším stavitelským počinům Alfreda Bayera v Karlových Varech bezpochyby patří městské divadlo. Při jeho výstavbě v letech 1884 až 1886 působil jako jeho hlavní projektant. Pro firmu Fellner – Hellmer řídil také stavbu Lidové opery (Volksoper) a Raimundova divadla ve Vídni. Dále také výstavbu městského divadla v Ústí nad Labem. Do svého města se Alfred Bayer vrátil natrvalo v roce 1911. V Karlových Varech projektoval, vedl výstavbu nebo prováděl odborný dozor u domů Atlantic, Esplanade, Florencie, Neapol, Bremen, Paster, kavárny Myslivna a koncertního sálu Grandhotelu Pupp. V letech 1908 – 1909 si nechal podle svých plánů postavit vilu Bayer v tehdejší ulici Eduarda Knolla, dnešní Krále Jiřího.

Alfred Bayer zemřel ve své karlovarské vile dne 3. března 1916 ve věku 57 let na ztvrdnutí jater (Cirhosis hepatis). Dne 6. března byl pohřben na drahovickém hřbitově v Karlových Varech.

Mgr. Lukáš Svoboda

Archiv

Dům Atlantic v Karlových Varech.jpg

Karlovarské domy Esplanade a Atlantic.jpg

Karlovarské městské divadlo.jpg

Koncertní sál Grandhotelu Pupp v Karlových Varech.jpg

Villa Bayer v ulici Krále Jiřího v Karlových Varech.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin