CZ | DE | EN

Johann Wolfgang von Goethe a Karlovy Vary.

Kdybychom sestavili pomyslnou hitparádu nejpopulárnějších karlovarských návštěvníků, pak by na jejím prvním místě suverénně kraloval německý básník Johann Wolfgang von Goethe (l749-l832). Tak jako má Praha svého Franze Kafku, tak mají Karlovy Vary svého Goetha. Goethovský kult má u Vřídla mnoho podob. Započal již nedlouho po básníkově úmrtí roku l832. Vztahu Goetha ke Karlovým Varům a západočeským lázním vůbec je až do současnosti věnováno na 50 knih, stovky odborných studií a tisíce článků.

Téma stále znovu inspiruje další badatele. Cestovní kanceláře pořádají každoročně mnoho výprav po Goethových stopách v západních Čechách. Příčinou neutuchajícího obdivu ke Goethovi je básníkův fascinující zájem o krajinu západočeských lázní, který projevil formou básní, deníkových zápisů, kreseb, geologickými studiemi a vášnivým objevováním přírodních a historických krás. Během lázeňských pobytů si pokaždé našel čas na výlety k zajímavým místům. Jeho karlovarské návštěvy zpestřovaly např. výlety ke Svatošským skalám, do Lokte, na Andělskou horu, do Horního Slavkova a Jáchymova. Své poznatky a dojmy pak svěřoval v korespondenci přátelům po celé Evropě. Nemálo tak přispěl k propagaci Čech. Goethe si Karlovy Vary a jejich okolí doslova zamiloval. Známý je jeho výrok, že by chtěl a mohl žít jen v Římě, Výmaru a Karlových Varech. Goethe navštívil vřídelní město celkem l3x v časovém rozmezí let l785-l823. Celkem strávil v Karlových Varech téměř tři roky svého života. Mnohá Goethova literární díla vznikla v Karlových Varech.

S Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi je spjato také Goethovo poslední citové vzplanutí. Ve věku 74 let se hluboce zamiloval do devatenáctileté Ulriky von Levetzow . Když se mu od ní po několikaleté přátelské známosti dostalo roku l823 v Karlových Varech zdvořilého odmítnutí, odcestoval do Výmaru a již nikdy se do Čech nevrátil. Goethovy lázeňské pobyty připomíná v Karlových Varech především 5 památných domů, v nichž během léčby bydlel (Bílý zajíc, Mozart, Madrid ,Tři mouřeníni, Strauss). Goethovo jméno zvěčňují u Vřídla také četné pamětní desky, busta a název jedné z nejkrásnějších promenádních cest - Goethova stezka.

Stanislav Burachovič

Goethe

J.W.Goethe.JPG

J.W.G..JPG

Goethe.JPG

Goethe portrét Darbes.JPG

Goethe busta, ze sbírek muzea.JPG

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin