CZ | DE | EN

Johann Wolfgang von Goethe a Karlovy Vary.

Kdybychom sestavili pomyslnou hitparádu nejpopulárnějších karlovarských návštěvníků, pak by na jejím prvním místě suverénně kraloval německý básník Johann Wolfgang von Goethe (l749-l832). Tak jako má Praha svého Franze Kafku, tak mají Karlovy Vary svého Goetha. Goethovský kult má u Vřídla mnoho podob. Započal již nedlouho po básníkově úmrtí roku l832. Vztahu Goetha ke Karlovým Varům a západočeským lázním vůbec je až do současnosti věnováno na 50 knih, stovky odborných studií a tisíce článků.

Téma stále znovu inspiruje další badatele. Cestovní kanceláře pořádají každoročně mnoho výprav po Goethových stopách v západních Čechách. Příčinou neutuchajícího obdivu ke Goethovi je básníkův fascinující zájem o krajinu západočeských lázní, který projevil formou básní, deníkových zápisů, kreseb, geologickými studiemi a vášnivým objevováním přírodních a historických krás. Během lázeňských pobytů si pokaždé našel čas na výlety k zajímavým místům. Jeho karlovarské návštěvy zpestřovaly např. výlety ke Svatošským skalám, do Lokte, na Andělskou horu, do Horního Slavkova a Jáchymova. Své poznatky a dojmy pak svěřoval v korespondenci přátelům po celé Evropě. Nemálo tak přispěl k propagaci Čech. Goethe si Karlovy Vary a jejich okolí doslova zamiloval. Známý je jeho výrok, že by chtěl a mohl žít jen v Římě, Výmaru a Karlových Varech. Goethe navštívil vřídelní město celkem l3x v časovém rozmezí let l785-l823. Celkem strávil v Karlových Varech téměř tři roky svého života. Mnohá Goethova literární díla vznikla v Karlových Varech.

S Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi je spjato také Goethovo poslední citové vzplanutí. Ve věku 74 let se hluboce zamiloval do devatenáctileté Ulriky von Levetzow . Když se mu od ní po několikaleté přátelské známosti dostalo roku l823 v Karlových Varech zdvořilého odmítnutí, odcestoval do Výmaru a již nikdy se do Čech nevrátil. Goethovy lázeňské pobyty připomíná v Karlových Varech především 5 památných domů, v nichž během léčby bydlel (Bílý zajíc, Mozart, Madrid ,Tři mouřeníni, Strauss). Goethovo jméno zvěčňují u Vřídla také četné pamětní desky, busta a název jedné z nejkrásnějších promenádních cest - Goethova stezka.

Stanislav Burachovič

Archiv

Goethe

J.W.Goethe.JPG

J.W.G..JPG

Goethe.JPG

Goethe portrét Darbes.JPG

Goethe busta, ze sbírek muzea.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin