CZ | DE | EN

J.S.Bach navštívil Karlovy Vary před 300 lety

Německý hudební skladatel a bravurní mistr ve hře na klávesové nástroje Johann Sebastian Bach (21. 3. 1685 – 28. 7. 1750) poprvé navštívil lázeňské město před 300 lety, kdy doprovázel na cestách knížete Leopolda z Anhaft-Köthenu (1694 –1728). U tohoto šlechtice sloužil od roku 1717 jako kapelník. Kníže Leopold přijel v červnu 1718 do Karlových Varů na léčení a pro zpestření svého pobytu si přivezl početnou společnost přátel, sloužících a svého kapelníka, bez něhož německý aristokrat nechtěl do Karlových Varů přijet. Ačkoliv se Bachovi v polovině června 1718 narodil syn Leopold August, přesto musel Bach doprovázet svého donátora k léčivým pramenům. Na tuto návštěvu se dvě stě let zapomnělo, ale karlovarský muzikolog Moritz Kaufmann objevil v archivu knížecí komory Köthenu o tomto pobytu cestovní účet. O svém objevu sepsal článek do novin Deutsche Tageszeitung, který vyšel 26. černa 1927. Johann Sebastian Bach navštívil Karlovy Vary s knížetem ještě v roce 1720, při této své návštěvě pracoval skladatel na svém slavném díle „Braniborské koncerty“.

Skladatel Johann Sebastian Bach pocházel z rodiny městského hudebníka Johanna Abrosiuse Bacha (1645 – 1695) z durynského Eisenachu. Hudební znalosti a zručnost ve hře na klavír a varhany nabyl od svého bratra Johanna Christopha Bacha (1642 – 1703). Humanistické a teologické středoškolské vzdělání získal na protestanské škole v Lüneburgu. Johann Sebastian Bach byl vynikajícím varhaníkem, hrál například v Arnstadtu, Mühlhausenu, Výmaru a Lipsku.

Mgr. Lukáš Svoboda

Zdroje fotografií:

001 – Wikimedia Commons, By Unknown, Public Domain,

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Johann_Sebastian_Bach.jpg#/media/File:Johann_Sebastian_Bach.jpg

002 – Wikimedia Commons, By Unknown, Public Domain,

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leopold_von_Anhalt-K%C3%B6then_(1694_-_1728).jpg#/media/File:Leopold_von_Anhalt-K%C3%B6then_(1694_-_1728).jpg

Archiv

001 - Johann Sebastian Bach.jpg

002 - Leopold von Anhalt-Köthen.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin