CZ | DE | EN

H. Schliemann a Karlovy Vary

Jedním z nejvýznamnějších karlovarských lázeňských hostů 2. poloviny 19. století byl slavný archeolog dr. Heinrich Schliemann (1822-1890). Objevitel Tróji se roku 1881 zabýval tříděním svých bohatých nálezů a přípravou jejich výstavy v berlínském národopisném muzeu. V měsíci červenci tuto činnost přerušil a odjel upevnit své horečnatou prací otřesené zdraví do Karlových Varů, kam dorazil 21. července.

Jeho žena Sofie se dvěma dětmi a sloužícími pobývala v Karlových Varech již od 14. července a pronajala pro rodinu byt v domě „Olivová ratolest“ (Ölzweig) v Mariánskolázeňské ulici čp. 303/7. Jejich hostiteli byli manželé Zimmermannovi. Schliemanna nacházíme zapsaného v Kurlistě z neděle 24. července 1881 pod pořadovým číslem 238 jako badatele starověku z Athén. O pobytu význačného muže přinesly zprávu všechny tehdejší karlovarské listy. O průběhu Schliemannova lázeňského pobytu a jeho zdravotním stavu bohužel nemáme žádné informace. Podle údaje v seznamu lázeňských hostů odcestoval Schliemann z Karlových Varů dne 15. srpna do Lipska. O tom, že se rodině archeologa v lázeňském městě líbilo, svědčí skutečnost, že Schliemannova žena s dětmi navštívila Karlovy Vary také v letech 1880 a 1883.

Karlovarští uctili vzpomínku na Heinricha Schliemanna odhalením skromné pamětní desky na domě “Olivová ratolest“. Nesla jednoduchý nápis  “Zde bydlel Schliemann 1881“. Deska po roce 1945 zmizela a byla obnovena až před několika lety.

Dr. stanislav Burachovič

Archiv

Schliemann.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin