CZ | DE | EN

H. Schliemann a Karlovy Vary

Jedním z nejvýznamnějších karlovarských lázeňských hostů 2. poloviny 19. století byl slavný archeolog dr. Heinrich Schliemann (1822-1890). Objevitel Tróji se roku 1881 zabýval tříděním svých bohatých nálezů a přípravou jejich výstavy v berlínském národopisném muzeu. V měsíci červenci tuto činnost přerušil a odjel upevnit své horečnatou prací otřesené zdraví do Karlových Varů, kam dorazil 21. července.

Jeho žena Sofie se dvěma dětmi a sloužícími pobývala v Karlových Varech již od 14. července a pronajala pro rodinu byt v domě „Olivová ratolest“ (Ölzweig) v Mariánskolázeňské ulici čp. 303/7. Jejich hostiteli byli manželé Zimmermannovi. Schliemanna nacházíme zapsaného v Kurlistě z neděle 24. července 1881 pod pořadovým číslem 238 jako badatele starověku z Athén. O pobytu význačného muže přinesly zprávu všechny tehdejší karlovarské listy. O průběhu Schliemannova lázeňského pobytu a jeho zdravotním stavu bohužel nemáme žádné informace. Podle údaje v seznamu lázeňských hostů odcestoval Schliemann z Karlových Varů dne 15. srpna do Lipska. O tom, že se rodině archeologa v lázeňském městě líbilo, svědčí skutečnost, že Schliemannova žena s dětmi navštívila Karlovy Vary také v letech 1880 a 1883.

Karlovarští uctili vzpomínku na Heinricha Schliemanna odhalením skromné pamětní desky na domě “Olivová ratolest“. Nesla jednoduchý nápis  “Zde bydlel Schliemann 1881“. Deska po roce 1945 zmizela a byla obnovena až před několika lety.

Dr. stanislav Burachovič

Schliemann.JPG

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin