CZ | DE | EN

Fyziolog I.P.Pavlov v Karlových Varech

Slavného ruského fyziologa Ivana Petroviče Pavlova pojilo dlouholeté přátelství s významným karlovarským lékařem MUDr. Milanem Mixou. To započalo již roku l897 v Moskvě, kde se Mixa  seznámil s Pavlovem během lékařského kongresu. Mixu zaujaly Pavlovovy medicínské studie o trávení a  operacích  žaludku, na jejichž základě ruský vědec v roce l904 získal Nobelovu cenu. Mnohé Pavlovovy poznatky dr. Mixa aplikoval ve své praxi lázeňského lékaře, při níž věnoval značnou pozornost působení karlovarských vod na sliznici žaludku. Dr. Mixa se záhy stal  oddaným žákem I.P.Pavlova a citelem jeho učení. V září roku l908 odjel dr. Mixa  s manželkou Hermínou na studijní pobyt za Pavlovem do Petrohradu, kde nositel Nobelovy ceny řídil katedru fyziatrie na carské vojensko-lékařské akademii. Mixovi zůstali v Petrohradě celé 4 měsíce a velice se sblížili s rodinou I.P.Pavlova. Během petrohradského pobytu dr. Mixa  napsal  na popud dr. Pavlova objevnou studii „O vikarující činnosti žaludku„.V lednu roku l927 postihly akademika I. P. Pavlova  velmi bolestivé žlučníkové koliky, jež si vynutily operaci. Na radu lékařů pak byl nucen odjet na šestitýdenní léčení do Karlových Varů. Do vřídelního města přijel Pavlov v červenci l927 se svou chotí Serafimou Vasiljevnou  vlakem. Řada českých vědců jej chtěla na nádraží  oficiálně přivítat, leč tuto poctu Pavlov odmítl. Striktně též odmítl  dát rozhovory  zahraničním novinářům. Souhlasil však s odbornou besedou pro karlovarské lázeňské lékaře v balneologickém institutu.  Manželé Pavlovovi se ubytovali ve skromném penziónu  Kurfürst v Chebské ulici čp. 28. Na domě Kurfürst (demolován roku l967 při výstavbě hotelu Thermal)  byla později instalována pamětní deska I.P. Pavlova, dnes nezvěstná. Nabídky luxusního hotelového bydlení či ubytování u rodiny Mixových Pavlovovi odmítli. Akademikovým ošetřujícím lékařem a průvodcem po Karlových Varech byl samozřejmě jeho přítel dr. Milan Mixa. Ten to však neměl  se svým ruským kolegou a pacientem lehké, neboť Ivan Petrovič považoval karlovarskou léčbu za naprosto zbytečnou, byl coby workoholik  značně netrpělivý a těšil se zpátky do Petrohradu, kde měl  mnoho nedokončené práce.

O věrném celoživotním přátelství Pavlovových a Mixových svědčily četné vzájemné dopisy obou rodin. Pavlovovy dopisy z pozůstalosti dr. Mixy publikoval karlovarský historik Karel Nejdl. Lázeňský pobyt geniálního ruského lékaře v roce 1927 dnes připomíná v Karlových Varech  název hotelu Pavlov (dříve Výzkumný ústav balneologický), na jehož průčelí je osazena pamětní deska s portrétním reliéfem I.P.Pavlova.

Archiv

Karlovarská pamětní deska I.P.Pavlova, dnes nezvěstná.jpg

karlovarský lékař Milan Mixa.JPG

hotel Pavlov.JPG

pamětní deska na hotelu Pavlov.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin