CZ | DE | EN

Elefant už není

Tím, čím je pro Vídeň kavárna a hotel Sacher a pro letní sídlo Habsburků Bad Ischl  kavárna Zauner, tím byla pro Karlovy Vary slavná kavárna Elefant na Staré louce čp. 30. Z historických dokumentů vyplývá, že existovala patrně již kolem roku 1750.

Letos (2014) po stoletém provozu byla dosavadní kavárna stávajícím majitelem zrušena a nahrazena prodejnou oděvní firmy Bogner. V radikálně přestavěném hotelu Elefant sice najdete v patře novou stylově poněkud nezakotveno kavárnu, leč té chybí  útulnost, bezprostřední výhled a kontakt  s promenujícími lidmi na Staré louce, tradice a duch místa a  spjatost se stopami slavných hostů minulosti. Celý dům s legendární  kavárnou je dnes stejně jako dříve hotelem. Nová kavárna Elefant pojatá v duchu 20. let 20. století se otevírala 21. dubna 2014. Na četné kritiky likvidace staré podoby Elefantu primátor Karlových Varů veřejnosti sdělil nezpochybnitelná fakta: „Město Karlovy Vary není provozovatelem této kavárny, není ani majitelem objektu, ve kterém se nachází, a nemá tedy žádné možnosti, jak zasáhnout do podnikatelských záměrů soukromých investorů".

Starý Elefant, to byl v Karlových Varech po více než 200 let pojem. Je zbytečné zde vyjmenovávat plejádu osobností, jež sem rády chodily na kávu, víno a zákusky. Byl tu snad každý karlovarský host počínaje Goethem přes Karla Havlíčka Borovského, Emu Destinovou, Karla Čapka, Beethovena až k Alfonsu Muchovi a současným filmovým hvězdám Holywoodu a prezidentu Václavu Havlovi. Posezení v Elefantu miloval mj. český herec Vlastimil Brodský. V době Mezinárodního filmového festivalu zde býval denně. Večer po skončení svých produkcí do Elefantu rádi chodili muzikanti ze symfonického orchestru a herci z divadla, jimž stačilo přejít lávku přes Teplou. Bývalo zde útulno a milo. Karlovarští sem s chloubou vodili své návštěvy. V 60. a 70. 20. století letech  c.k. kolorit kavárny dotvářela postarší manželská dvojice oblečená ve stylu císaře Františka Josefa I. a jeho choti Sissi. Časy se mění a změnil se i Elefant. Bájná vyprávění starců jsou sice romantická, leč byznys je byznys. Zdá se, že prodej oděvů dobré značky dnes vynáší víc, než káva s dortem. Odsunutí němečtí Karlovaráci  jsou při návštěvě Varů zmateni, místo kavárny stojí před prodejnou oděvů a jsou smutní z toho, že jim s Elefantem zmizela konstanta jejich  života a vzpomínek na mládí.

Nejen lidé, i domy mají svůj životní cyklus. Podívejme se stručně na mládí a nejlepší léta kavárny a hotelu Elefant. Na jeho dnešní stavební parcele původně stály dva menší úzké domy, zvané Zlatý bažant (Goldener Fasan) a Zlatý slon (Goldener Elephant). Dům s názvem Goldener Elephant je prvně uveden na rytině Karlových Varů od F.M.Zurnera z roku 1715. V roce 1791 byl ve Zlatém bažantu ubytován proslulý filozof a spisovatel Johann Gottfried Herder. Ve stejné době byl v Karlových Varech na léčení jeho přítel Friedrich Schiller, básník a dramatik. Je nepochybné, že i Schiller procházel dveřmi Zlatého bažanta. Roku 1812 v domě pobýval místodržící zemského úřadu Království Českého hrabě Franz von Klebelsberg. V domě a kavárně Elefant slavil roku 1786 své 37. narozeniny slavný básník Goethe. V roce 1875 zakoupil již značně omšelé staré domy Elefant a Zlatý bažant Friedrich Meissner. Na jejich místě vybudoval nový moderní penzion s kavárnou. Projekt vypracoval patrně pražský architekt Josef  Benischek. Je téměř jisté, že v roce 1892 navštívila kavárnu za svého léčení v Karlových Varech rakouská císařovna Alžběta zvaná Sissi. Na přelomu let 1913-1914 nechali manželé Meissnerové svůj dům opět přestavět v duchu nové doby. Plány zpracoval karlovarský architekt Heinrich Johann Vieth. Tehdy objekt získal svou dnešní exteriérovou podobu, kterou zásadně nezměnily ani úpravy pozdějších majitelů. Jedním z nich byl např. Penzijní ústav české Unionbanky v Praze. Po odsunu Němců 1945-1946 byl hotel Elefant převzat do národní správy panem Svatoplukem Vrkočem. Po roce 1949 se pak hotel dostal do majetku podniku Československé hotely Karlovy Vary. V roce 1955 patřil organizaci Československé státní lázně Karlovy Vary a posléze dlouhá léta národnímu podniku Restaurace a jídelny Karlovy Vary. Po roce 1989 se Elefant stal majetkem pražské firmy Bohemia Travel. Ta provedla dalekosáhlou rekonstrukci interiérů budovy s citem pro její památkově hodnotné prvky a slavnou minulost. V současnosti je majitelem domu Elefant firma s ruskou účastí.

Literatura: : Ludwig, Karl: Alt-Karlsbader Gast- und Speisehäuser. In: Unser Egerland, Jahrgang X. 1906, Dlesk, Vladimír-Böhm, Jiří: Karlovy Vary-Stará louka-Elefant. K.Vary 2000

Dr.S.Burachovič

Archiv

Kavárna Elefant 1888-Zdroj-http www.portafontium.cz.jpg

Dnešní pohled na Starou louku.JPG

Kavárna Elefant.JPG

2015 celkový pohled na dům Elefant.JPG

Elefant 2015.. místo zákusků oděvy.JPG

Symbolika domů zůstala zachována.JPG

Elefant.JPG

Stará louka u Elefantu za časů císaře pána.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin