CZ | DE | EN

210. výročí od narození Eduarda Hlawaczeka

Lékař Eduard Hlawazcek se narodil 26. září 1808 v Karlových Varech v domě č. p. 314 „Goldener Brunn“ (Zlatý pramen), který stával vedle Saského sálu (dnes Grandhotel Pupp). Gymnázium studoval v Ostrově a v Praze. Univerzitního vzdělání nabyl ve Vídni a v Padově. Po studiích se vrátil roku 1834 do svého rodného města, kde začal provozovat praxi lázeňského lékaře. V roce 1844 se mu podařilo prosadit v městské radě vývoz minerální vody. Jeho zásluhou se tak zajistil nemalý pravidelný příjem do městské pokladny.

Hlawaczek byl velmi literárně činný. Zabýval se sepisováním odborných pojednání o léčebných postupech prostřednictvím karlovarských pramenů. Své vědecké články publikoval v několika tehdejších periodikách. O historii Karlových Varů a vývoji místního lázeňství napsal knihu „Karlsbad in medizinischer, pittoresker geselliger Beziheung“. Kromě odborné literatury se věnoval i beletrii. Pod pseudonymem „Edward“ vydal také sbírku básní.

Hlawaczek se také velmi zajímal o život a dílo německého básníka Johanna Wolfganga Goetha. Zabýval se především pobyty J. W. Goetha v Karlových Varech. Knihu o světovém literátu a jeho kladnému vztahu k lázeňskému městu nazval „Goethe in Karlsbad“, vydána byla roku 1877. Zisk z knihy věnoval Hlawaczek na vybudování Goethova pomníku, který byl ale slavnostně odhalen až 5. července 1883. Tedy více než tři a půl roku po Hlawaczekově smrti. Eduard Hlawaczek zemřel 29. prosince 1879 ve věku 71 let. Za příčinu skonu byla diagnostikována stařecká gangréna (Gangrena senilis). Pohřben se uskutečnil 2. ledna 1880 na místním hřbitově v Drahovicích.

Mgr. Lukáš Svoboda

 

Archiv

Hlawacekovo průvodce po Karlových Varech v anglickém jazyce.JPG

Karlovarský lékař Eduard Hlawaczek.jpg

Knihy Eduarda Hlawačeka.JPG

Úvodní list Hlawačekovi knihy o Karlových Varech z r. 1862.JPG

Úvodní list Hlawazcekova hlavního díla o Karlových Varech z r. 1838.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin