CZ | DE | EN

130 let od poslední velké karlovarské povodně

Dne 24. listopadu roku 1890 postihla lázeňské město velká povodeň. Několik dní před touto katastrofou vydatně pršelo a některé přítoky řeky Teplé se rozvodnily. Již 23. listopadu se hladina Teplé zvýšila o metr nad běžný stav. Někteří měšťané předpokládali, že se situace může zhoršit, proto začali vyklízet zboží ze svých obchodů a zabezpečovat je proti záplavě. Měli ještě na paměti zaplavení dnešního Divadelního náměstí z 9. srpna téhož roku. Nemohli však předpokládat, že se k nim blíží daleko větší pohroma než v létě.

Toho osudného dne v osm hodin ráno se zvýšila hladina řeky o jeden metr nad normál během čtvrt hodiny. O hodinu později se u Jánského mostu začala řeka vylévat ze svého kamenného koryta. Voda se dostala do ulice Tržiště, Vřídelní a na současné Divadelní náměstí, kde tehdy stál hotel Zlatý štít (Goldener Schild). Hladina rozvodněné řeky však stále stoupala. V jedenáct hodin dopoledne dosáhla výše 4,83 metru nad svůj obvyklý stav. Silný proud, vyplavené dřevo, nábytek a další předměty narážely do karlovarských domů a tím narušovaly jejich statiku. Pro některé obyvatele města začal boj o život. Členové hasičského, záchranného a policejního sboru zachránili z poškozených domů 69 osob. Nejprve se částečně zřítil dům č. p. 24 Kaffebaum v dnešní ulici Lázeňská, později proud poničil i stěny domů Goldener Apfel a Schweizer v současné ulici Tržiště (v místech, kde se nacházejí dřevěné obchůdky u Tržní kolonády). Celkově povodeň poškodila 14 mostů, 240 domů a na 400 butiků. Poničen byl městský majetek v hodnotě 300 tisíc zlatých a škoda na soukromém majetku dosáhla výše 1,5 milionu zlatých.

Při této povodni zemřel karlovarský starosta Eduard Knoll, příčinou jeho skonu však nebylo utonutí, jak by se dalo předpokládat. Knoll nebyl tou dobou jen prvním mužem ve městě, ale také velitelem místních hasičů. Při povodni řídil záchranné práce na Tržišti a když se dozvěděl, že někteří lidé uvízli na střechách butiků na Staré louce, pospíchal jim pomoci přes Zámecký vrch a zadní trakty domů u řeky. Tak se dostal na balkón domu č. p. 346/26 Dva čápi (dnes na tomto místě stojí stejnojmenný dům, v němž se v přízemí nachází Městská galerie). Při záchraně jednoho tonoucího starostu Knolla postihla zástava srdce, které podlehl. Pohřben byl dne 27. listopadu 1890 na městském hřbitově v Drahovicích. Smutečního obřadu se zúčastnilo velké množství obyvatel města, rozloučit se přišli příslušníci hasičského sboru, městských spolků a také představitelé státních a obecních úřadů.

S obnovou města po povodni se započalo brzo po opadnutí hladiny řeky. Finanční prostředky k rekonstrukci centra Karlových Varů byly zajištěny pomocí dobrovolných darů. Za dva dny se vybralo 25 tisíc zlatých, dne 20. prosince 1890 celková částka sbírky činila 135 303 zlatých. Stát poskytl městu bezúročnou půjčku 500 tisíc zlatých. Přes počáteční obavy se podařilo město úspěšně opravit a připravit na lázeňskou sezónu roku 1891. Obavy z dalších povodní ale zůstávaly, a to až do roku 1936, kdy byla zprovozněna přehrada na řece Teplé u obce Březová.

Mgr. Lukáš Svoboda

použité fotografie: Muzeum Karlovy Vary

Archiv

01 Povodeň v Karlových Varech 24. 11. 1890.jpg

02 Rozvodněná řeka Teplá 24. 11. 1890.jpg

03 Domy Goldener Apfel a Schweizer po povodni.jpg

04 Stará louka po povodni roku 1890.jpg

05 Vřídelní ulice po povodni roku 1890.jpg

06 Po povodni poničené koryto řeky Teplé u Mlýnské kolonády.jpg

07 Starosta Karlových Varů Eduard Knoll.JPG

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin