CZ | DE | EN

Tři kostely, tři příběhy - úvod

Od osmdesátých let 20. století provádělo Muzeum Karlovy Vary ve své sběrné oblasti, tedy na Karlovarsku a části Sokolovska, archeologický výzkum mnoha středověkých kostelů. Větší pozornost byla věnována zejména zaniklým kostelům sv. Linharta v karlovarských lázeňských lesích, sv. Mikuláše pod Krudumem a původnímu kostelu sv. Maří Magdalény v Karlových Varech. Shodou okolností všechny tyto tři kostely patřily řádu Křižovníků s červenou hvězdou, jedinému českému řádu původem, který založila sestra českého krále Václava I. před polovinou 13. století a jenž v našem regionu vlastnil od středověku rozsáhlé majetky.

Kostel sv. Linharta i sv. Mikuláše měly své samostatné, velmi úspěšné výstavy, karlovarský kostel je však benjamínkem v prezentaci se vším všudy, i vzhledem k tomu, že výzkum proběhl teprve v loňském roce. Všechny tři dotčené kostely mají kromě prvních známých majitelů, případně stavebníků, mnoho společného, ale zároveň každý z nich má své specifikum, třeba místem vzniku a okolnostmi založení, jejich dalšího osudu, ale především dominantním příběhem, kterým se zapsaly do historie, a jak jejich odkaz může vnímat  dnešní generace. Mnozí z vás se s naší prací už v minulosti jistě setkali, ale neuškodí připomenout archeologickou práci, která vnesla, byť jen v částečných rekonstrukcích, nový fenomén do krajiny, připomenout nedávnou minulost, kdy veřejnost o některých kostelích ani nevěděla a dnes je považuje za samozřejmou součást kulturní krajiny, a zároveň představit artefakty, které nám pomáhají dokreslit atmosféru a dát podklady k jednotlivým příběhům. Každý zaniklý kostel, jehož archeologický výzkum v kostce představíme, tedy dostává příběh, kterým je ve svém fenoménu pro něj charakteristický, i když jednotlivé prvky najdete většinou u každého z nich. Kostel sv. Linharta jsme spojili s hmotnou kulturou, kostel sv. Mikuláše s fenoménem krajiny a kostel sv. Maří Magdalény s posledními věcmi člověka.

 

1 Kostel sv. Linharta.jpg

2 Kostel sv. Linharta.jpg

3 Kostel sv. Mikuláše.jpg

4 Kostel sv. Mikuláše.jpg

5 Kostel sv. Maří Magdaleny.jpg

6 Kostel sv. Maří Magdaleny.jpg
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin