CZ | DE | EN

Zrekonstruované nádvoří v Královské mincovně

Návštěvníkům Královské mincovny Jáchymov se v příštím roce otevře nový prohlídkový okruh. Karlovarské muzeum v těchto dnech převzalo dokončenou stavbu v areálu historické mincovny z roku 1536. Rekonstrukce se dočkala opěrná zeď v zadním traktu tohoto renesančního objektu. Vzniklo tak původní 2. nádvoří a podařilo se tím zpřístupnit sklep pod tímto nádvořím, který byl zavalen zborcenou opěrnou zdí. Navíc se podařilo z nádvoří obnovit vstup do sklepů z dnes již neexistujícího domu mincmistra. Obě části tak významně rozšířily historické podzemí mincovny a v příštím roce by se měly stát součástí rozsáhlé prohlídkové trasy muzea. Investice stála pět milionů korun a byla v plné výši financována z prostředků Karlovarského kraje.

"Jsem ráda, že se stavbu za současné nelehké ekonomické situace podařilo vůbec zrealizovat. O finance jsem usilovala celých šest let a bezúspěšně jsem hledala i jiné zdroje. Destrukce zdiva pokračovala každým rokem tak progresivně, že jsem opravdu šťastná, že jsem se sanace 2. nádvoří dočkala. Proto můj dík patří zejména paní radní pro kulturu Evě Valjentové, která se významně zasadila o získání investiční dotace," říká ředitelka muzea Lenka Zubačová.

Rekonstrukci prováděla firma Resa Ostrava, jež vzešla z výběrového řízení. Pochvalu si zaslouží především odborná práce kameníků, kteří postupovali podle původní technologie. Výsledkem jejich skvělé práce tak byla i nemalá spokojenost památkářů. Výsledky práce této stavební firmy je možné také vidět například na zámcích ve Valči a v Bečově.

"Od příštího roku bychom rádi 2. nádvoří využívali společně s nádvořím prvním pro kulturní aktivity. Jsem přesvědčená, že tato nově zrekonstruovaná část Královské mincovny k nám přivede nové zvědavé návštěvníky. Vždyť tento skvostný renesanční objekt v Jáchymově se stává stále oblíbenějším cílem návštěvníků, o čemž vypovídá nárůst osob, který je například oproti roku 2005 o sto procent vyšší," dodává Zubačová.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin