výstavy 1989 v Oberwiesenthalu

1989 - Cesta srovnání

1989 - Cesta ke svobodě

prezentace nových stránek www.cestakesvobode.eu  /  www.wegzurfreiheit.eu

Muzeum Karlovy Vary připravilo v rámci stejnojmenné výstavy internetové stránky, jež se věnují srovnání novodobých dějin Československa a východního Německa – NDR, v užším kontextu také porovnání historie v Sasku a na Karlovarsku. Úspěch výstavy na obou stranách hranice potvrdil důležitost spolupráce mezi oběma příhraničními regiony, jejíž smysl kromě jiného spočívá ve vzájemném smíření a zároveň ve vyrovnání se s totalitní minulostí. Webové stránky tak vznikly z potřeby zaznamenat a srovnávat události a tím také ukázat, jak blízko si Němci a Češi jsou, i přes dosavadní občasnou nevraživost. Idea projektu stránek je cesta srovnání. Události "se srovnají" na časové ose tak, jak se děly na obou stranách hranice od konce 2.sv.války do pádu komunistických režimů v r.1989. Výsledkem naší snahy jsou otevřené webové stránky v českém a německém jazyce, a také jejich prezentace na stahovacích panelech (ROLL-UPs), která imituje smysl webových stránek pro účely malé výstavy.

vernisáž:  něděle 3.10. v 10 hodin ve vstupní hale radnice v Oberwiesenthalu.

Navazující výstava "1989 - Cesta ke svobodě" bude k vidění v pensionu Am roten Hammer v Oberwiesenthalu

vernisáž: pondělí 4.10. v 17 hodin. Výstava potrvá do 22.10. 2010.

Archiv

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství