CZ | DE | EN

výstavy 1989 v Oberwiesenthalu

1989 - Cesta srovnání

1989 - Cesta ke svobodě

prezentace nových stránek www.cestakesvobode.eu  /  www.wegzurfreiheit.eu

Muzeum Karlovy Vary připravilo v rámci stejnojmenné výstavy internetové stránky, jež se věnují srovnání novodobých dějin Československa a východního Německa – NDR, v užším kontextu také porovnání historie v Sasku a na Karlovarsku. Úspěch výstavy na obou stranách hranice potvrdil důležitost spolupráce mezi oběma příhraničními regiony, jejíž smysl kromě jiného spočívá ve vzájemném smíření a zároveň ve vyrovnání se s totalitní minulostí. Webové stránky tak vznikly z potřeby zaznamenat a srovnávat události a tím také ukázat, jak blízko si Němci a Češi jsou, i přes dosavadní občasnou nevraživost. Idea projektu stránek je cesta srovnání. Události "se srovnají" na časové ose tak, jak se děly na obou stranách hranice od konce 2.sv.války do pádu komunistických režimů v r.1989. Výsledkem naší snahy jsou otevřené webové stránky v českém a německém jazyce, a také jejich prezentace na stahovacích panelech (ROLL-UPs), která imituje smysl webových stránek pro účely malé výstavy.

vernisáž:  něděle 3.10. v 10 hodin ve vstupní hale radnice v Oberwiesenthalu.

Navazující výstava "1989 - Cesta ke svobodě" bude k vidění v pensionu Am roten Hammer v Oberwiesenthalu

vernisáž: pondělí 4.10. v 17 hodin. Výstava potrvá do 22.10. 2010.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin