CZ | DE | EN

výstava Romantické cesty.. v Nejdku

Romantické cesty zanikající krajinou

Výstava 25. 6. – 26. 9. 2010

Muzeum Nejdek

Vernisáž 24. 6. v 17 hodin.

Neznámá krajina v blízkosti Sokolova je námětem výstavy o romantických cestách za vodopády, barevnými bažinami, erozí rozbrázděnými vrchy i hlubokými roklemi. Tématicky uspořádané fotografie ukazují, že i těžbou zničená a ztracená krajina vyuhlených lomů Libík a Medard získala po opuštění lidmi nové a opravdu zvláštní kouzlo. Mnoho času však nedostala. Probíhající rekultivace a postupné zatápění znovu krajinu mění, snad již do trvalé podoby. A tak fotografie z výstavy budou jedním z mála dochovaných dokladů o síle přírody, spontánním vývoji postindustriální krajiny a její nečekané kráse. Mnohý návštěvník výstavy si uvědomí, že není nutné za zvláštnostmi jezdit do světa, stačí se jen dobře rozhlížet po svém okolí.

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin