CZ | DE | EN

výstava Romantické cesty..

Romantické cesty zanikající krajinou

Výstava 6. 5. – 13. 6. 2010

Muzeum Karlovy Vary, Nová louka 23

Neznámá krajina v těsné blízkosti Sokolova je námětem výstavy o romantických cestách za vodopády, barevnými bažinami, erozí rozbrázděnými vrchy i hlubokými roklemi. Tématicky uspořádané fotografie ukazují, že i těžbou zničená a ztracená krajina vyuhlených lomů Libík a Medard získala po opuštění lidmi nové a opravdu zvláštní kouzlo. Mnoho času však nedostala. Probíhající rekultivace a postupné zatápění znovu krajinu mění, snad již do trvalé podoby. A tak fotografie z výstavy budou jedním z mála dochovaných dokladů o síle přírody, spontánním vývoji postindustriální krajiny a její nečekané kráse. Mnohý návštěvník výstavy si uvědomí, že není nutné za zvláštnostmi jezdit do světa, stačí se jen dobře rozhlížet po svém okolí.

Vernisáž ve středu 5.5. 2010 v 17 hodin

V prodeji bude i stejnojmenná publikace.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin