CZ | DE | EN

výstava LIDOVÉ UMĚNÍ ZÁPADNÍCH ČECH

Národopisná výstava v rozsahu v jekém dosud v karlovarském muzeu nikdy nebyla!

Výstava nazvaná Lidové umění západních Čech provede návštěvníky Karlovarskem, Chebskem, Chodskem, Klatovskem a Plzeňskem od 19. století do první třetiny 20. stol.

"Návštěvník má neopakovatelnou možnost v přímém kontextu vidět a srovnávat kulturní odlišnosti 5 oblastí a to především na lidovém oděvu, jistě překvapí bohatost barev, materiálů, výšivek poukazuje na regionální tradice ale i na šikovnost našich předků. Západní Čechy  jsou oblastí zajímavou nejen z hlediska české lidové kultury, ale také z hlediska jejího prolínání s kulturou německou. To se projevilo právě v oblasti lidových staveb, rázovitých krojů, obyčejů, hudby i nářečí,“ říká Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary.

Spolupořadatelem je etnografické oddělení Národního muzea, z jejichž sbírek a ze sbírek karlovarského muzea byla výstava připravena. Návštěvníci díky bohatosti vystavených sbírek mohou uvidí místní kroje, předměty lidové zbožnosti, lidovou keramiku, liturgické podmalby na sklo či krušnohorskou jizbu. Výstava je doplněna německými texty.

„Vyprávíme o soužití Čechů a Němců, o jejich životním stylu a uměleckých projevech. Vzhledem k historickému vývoji oblasti západních Čech výstava ukazuje hlavně zapomenuté bohatství lidového umění v českém příhraničí, Nutno říct, že podobných etnografických výstav je jako šafránu, a proto by návštěvníci rozhodně měli využít této jedinečné šance“ říká Lenka Zubačová.

Výstava je k vidění do 17. července. V době MFF bude otevřena denně v době 9 - 17 hod, ostatní dny mimo pondělí.

Doprovodné akce výstavy Lidové umění západních Čech:

NOVÁ LOUKA Karlovy Vary

20. dubna, 17.00 – vernisáž. Dudácké vystoupení, lidové tance souboru Dyleň.

21. dubna, 13.00 – 17.00 – Zelený čtvrtek v muzeu. Ukázky tradičních velikonočních zvyků - pletení pomlázky, zdobení kraslic, paličkování, výroba proutěných košíků na vajíčka, přednáška o velikonočních zvycích PhDr. Stanislava Burachoviče.Vstup volný.

25. května, 17.00 – Hrázděný dům v severozápadních Čechách. Přednáška historika architektury Lubomíra Zemana.Vstupné 30 Kč.

1.června, 10.00 – 16.00 – Lidové zvyky. Komponovaný program s ukázkami paličkování, podmalbou na sklo a folkórními vstupy souboru Dyleň.

dopolední přednášky pro školy na tel.objednávku

14.00 a 15.30 vystoupení souboru Dyleň na téma "křest

14.15 a 15.00 přednáška o lidových zvycích na Karlovarsku PhDr. Stanislava Burachoviče.

Vstup volný.

KRÁLOVSKÁ MINCOVNA Jáchymov

28. května, 17.00 - Hrázděný dům v Krušnohoří. Přednáška historika architektury Lubomíra Zemana.

Vstupné 30 Kč.

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin