CZ | DE | EN

výstava Kostel sv.Mikuláše pod Krudumem

Ve středu 10. března 2010 proběhla v saském Oberwiesenthalu vernisáž výstavy o výsledcích archeologického výzkumu zaniklého středověkého kostela sv. Mikuláše pod horou Krudum. Výstava se setkala na svém prvním zahraničním výjezdu se zaslouženou pozorností asi 60 přítomných, mezi kterými nechyběli ani hosté z Čech. Na vernisáži mj. promluvil autor výstavy Jiří Klsák z karlovarského muzea a starosta městečka Oberwiesenthal p. Mirko Ernst. Oba shodně konstatovali, že tato česko-saská spolupráce je pro oba tábory přínosem a že je jen dobře, když funguje i na přirozené úrovni mezi občany obou sousedících států. Výstavu zde mohou zájemci shlédnut až do 18. dubna 2010 v penzionu Am Roten Hammer na annabergské výpadovce. Výstava je i v českém jazyce, tudíž může být i příjemným výletním cílem.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin