CZ | DE | EN

výstava Karel IV. a DRAHÉ KAMENY

Muzeum v Nejdku představí pozoruhodnou výstavu vzácných kamenů zapůjčenou z Muzea Českého ráje v Turnově.

Proč právě drahé kameny a Karel IV.? Doba Karla IV. se výrazně zapsala do dějin zpracování drahých kamenů v Čechách. Především se to týká vkládání kusů různých drahokamů a polodrahokamů do předem vydlabaných otvorů v kameni, kde pak tyto materiály tvoří různé obrazce – to se odborně nazývá inkrustace. Dochované středověké inkrustace drahými kameny jsou světovými unikáty. „Již v době svého vzniku neměly ve světě obdobu“, vysvětluje RNDr. Tomáš Řídkošil, autor výstavy z turnovského muzea. „Obklady z drahých kamenů se nainstalovaly k roku 1357 nejprve v karlštejnské kapli sv. Kateřiny v kostelní věži. Toto místo se využívalo jako klenotnice k provizornímu uložení říšských korunovačních klenotů. K obložení se použilo 1 138 drahokamových desek a současně se v předsíni kaple umístilo asi 500 kamenů. V sousedním kostele Panny Marie byl asi padesáti kameny vyložen kříž. V roce 1365 byla obložena kaple sv. Kříže ve Velké věži hradu Karlštejna, která obsahuje 2 496 desek. V roce 1372 byla 1 484 deskami z drahých kamenů inkrustována Svatováclavská kaple ve Svatovítské katedrále. Mezi jedinečná díla patří Svatováclavská koruna, kterou nechal Karel IV. v roce 1346 zhotovit“, upřesňuje Řídkošil. Jedinečná díla vynikají výběrem materiálů i technologií zpracování. Po období rozkvětu uměleckého řemesla doby Karlovy upadl zdroj materiálu v zapomnění. Naleziště, ze kterého pochází drahokamová surovina použitá ke zhotovení obkladových desek, zůstalo utajeno více než 600 let. Kronikář Václav Hájek z Libočan připsal kamenům z inkrustací již v roce 1541 podkrkonošský původ. Teprve v osmdesátých letech dvacátého století bylo objeveno původní naleziště Ciboušov u Klášterce nad Ohří. Středověké naleziště drahokamů svým významem přesahuje oblast Čech. Jedná se o jediné naleziště, z něhož pocházejí drahé kameny, které se používaly v architektuře vrcholné gotiky.

Vernisáž výstavy se koná 16. června v Muzeu v Nejdku od 17 hodin a potrvá do 18. září. Součástí vernisáže bude i krátká přednáška RNDr. Řídkošila na téma drahých kamenů a jejich zpracovávání a využití. Přednášku pak v průběhu výstavy autor přednese v plném rozsahu, datum upřesní Muzeum Karlovy Vary později.

Jan Nedvěd, kurátor výstavy

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin