CZ | DE | EN

výstava Karel IV. a DRAHÉ KAMENY

Muzeum v Nejdku představí pozoruhodnou výstavu vzácných kamenů zapůjčenou z Muzea Českého ráje v Turnově.

Proč právě drahé kameny a Karel IV.? Doba Karla IV. se výrazně zapsala do dějin zpracování drahých kamenů v Čechách. Především se to týká vkládání kusů různých drahokamů a polodrahokamů do předem vydlabaných otvorů v kameni, kde pak tyto materiály tvoří různé obrazce – to se odborně nazývá inkrustace. Dochované středověké inkrustace drahými kameny jsou světovými unikáty. „Již v době svého vzniku neměly ve světě obdobu“, vysvětluje RNDr. Tomáš Řídkošil, autor výstavy z turnovského muzea. „Obklady z drahých kamenů se nainstalovaly k roku 1357 nejprve v karlštejnské kapli sv. Kateřiny v kostelní věži. Toto místo se využívalo jako klenotnice k provizornímu uložení říšských korunovačních klenotů. K obložení se použilo 1 138 drahokamových desek a současně se v předsíni kaple umístilo asi 500 kamenů. V sousedním kostele Panny Marie byl asi padesáti kameny vyložen kříž. V roce 1365 byla obložena kaple sv. Kříže ve Velké věži hradu Karlštejna, která obsahuje 2 496 desek. V roce 1372 byla 1 484 deskami z drahých kamenů inkrustována Svatováclavská kaple ve Svatovítské katedrále. Mezi jedinečná díla patří Svatováclavská koruna, kterou nechal Karel IV. v roce 1346 zhotovit“, upřesňuje Řídkošil. Jedinečná díla vynikají výběrem materiálů i technologií zpracování. Po období rozkvětu uměleckého řemesla doby Karlovy upadl zdroj materiálu v zapomnění. Naleziště, ze kterého pochází drahokamová surovina použitá ke zhotovení obkladových desek, zůstalo utajeno více než 600 let. Kronikář Václav Hájek z Libočan připsal kamenům z inkrustací již v roce 1541 podkrkonošský původ. Teprve v osmdesátých letech dvacátého století bylo objeveno původní naleziště Ciboušov u Klášterce nad Ohří. Středověké naleziště drahokamů svým významem přesahuje oblast Čech. Jedná se o jediné naleziště, z něhož pocházejí drahé kameny, které se používaly v architektuře vrcholné gotiky.

Vernisáž výstavy se koná 16. června v Muzeu v Nejdku od 17 hodin a potrvá do 18. září. Součástí vernisáže bude i krátká přednáška RNDr. Řídkošila na téma drahých kamenů a jejich zpracovávání a využití. Přednášku pak v průběhu výstavy autor přednese v plném rozsahu, datum upřesní Muzeum Karlovy Vary později.

Jan Nedvěd, kurátor výstavy

 

Archiv

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin