CZ | DE | EN

výstava 1989 Cesta srovnání

Spuštění webových stránek www.cestakesvobode.eu / www.wegzurfreiheit.eu

Datum konání výstavy :  15.5. 2010 – 28.6. 2010

Místo konání výstavy :     Vřídelní kolonáda, 1.patro

Autoři projektu :  Mgr. Jan Nedvěd, Karel Voborník

Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s Muzeem hudby a zimních sportů v Klingenthalu připravilo v rámci stejnojmenné výstavy internetové stránky, jež se věnují srovnání novodobých dějin Československa a východního Německa – NDR, v užším kontextu také porovnání historie v Sasku a na Karlovarsku. Úspěch výstavy na obou stranách hranice potvrdil důležitost spolupráce mezi oběma příhraničními regiony, jejíž smysl kromě jiného spočívá ve vzájemném smíření a zároveň ve vyrovnání se s totalitní minulostí. Webové stránky tak vznikly z potřeby zaznamenat a srovnávat události a tím také ukázat, jak blízko si Němci a Češi jsou, i přes dosavadní občasnou nevraživost.
Původní idea projektu se zabývala takzvanou cestou srovnání. Postupem času jsme toto srovnání zrealizovali v kompaktní celek, v němž vedle sebe uvádíme na časové ose historické události jednotlivých let a měsíců tak, jak se děly na obou stranách hranice od konce druhé světové války do pádu komunistických režimů v roce 1989. Výsledkem naší snahy jsou otevřené webové stránky v českém a německém jazyce, a také jejich prezentace.

vernisáž se koná 14. května od 17 hodin v prvním patře Vřídelní kolonády, v tzv. hale Hygie.

Součástí vernisáže bude i zmíněná cesta srovnání na stahovacích panelech (ROLL-UPs), která imituje smysl webových stránek pro účely malé výstavy.

 

Archiv

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin