CZ | DE | EN

výstava 1989 Cesta srovnání

Spuštění webových stránek www.cestakesvobode.eu / www.wegzurfreiheit.eu

Datum konání výstavy :  15.5. 2010 – 28.6. 2010

Místo konání výstavy :     Vřídelní kolonáda, 1.patro

Autoři projektu :  Mgr. Jan Nedvěd, Karel Voborník

Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci s Muzeem hudby a zimních sportů v Klingenthalu připravilo v rámci stejnojmenné výstavy internetové stránky, jež se věnují srovnání novodobých dějin Československa a východního Německa – NDR, v užším kontextu také porovnání historie v Sasku a na Karlovarsku. Úspěch výstavy na obou stranách hranice potvrdil důležitost spolupráce mezi oběma příhraničními regiony, jejíž smysl kromě jiného spočívá ve vzájemném smíření a zároveň ve vyrovnání se s totalitní minulostí. Webové stránky tak vznikly z potřeby zaznamenat a srovnávat události a tím také ukázat, jak blízko si Němci a Češi jsou, i přes dosavadní občasnou nevraživost.
Původní idea projektu se zabývala takzvanou cestou srovnání. Postupem času jsme toto srovnání zrealizovali v kompaktní celek, v němž vedle sebe uvádíme na časové ose historické události jednotlivých let a měsíců tak, jak se děly na obou stranách hranice od konce druhé světové války do pádu komunistických režimů v roce 1989. Výsledkem naší snahy jsou otevřené webové stránky v českém a německém jazyce, a také jejich prezentace.

vernisáž se koná 14. května od 17 hodin v prvním patře Vřídelní kolonády, v tzv. hale Hygie.

Součástí vernisáže bude i zmíněná cesta srovnání na stahovacích panelech (ROLL-UPs), která imituje smysl webových stránek pro účely malé výstavy.

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin