CZ | DE | EN

výstava 1989 - Cesta ke svobodě

1989 – Cesta ke svobodě

výstava Muzeum Karlovy vary, Nová louka 23

vernisáž 18.listopadu 2009 17 hod

Karlovarské muzeum veřejnosti připomene dění pohnutých dní konce roku 1989 v rámci projektu 1989 – Cesta ke svobodě. Dvacet let uplynulo od revolučních dnů a nutno podotknout, jak zvláštní bylo pozorovat, kterak lidé zapomínají a jejich vzpomínky na dvě dekády vzdálené děje blednou. Na kteroukoli událost pohlížejí tehdejší účastníci rozdílně a interpretují ji odlišně od ostatních. Tak to ostatně při historických předělech bývá; hektičnost a horečnatost vypjatých chvil nabývají vrchu, euforie a emoce převládají. Historická paměť ztrácí jasné kontury, i když se jedná o relativně krátkou časovou distanci.

Projekt Cesta ke svobodě bude letos představen zejména výstavou a publikací. Výstava, připravovaná na Nové louce, přichystá návštěvníkům exkurz do poválečné historie Československa a Karlových Varů. Historie totalitního komunistického režimu se ukáže společně s vývojem a deformacemi v lokálním rámci města a okolí. Výstava bude koncipována chronologicky od padesátých do osmdesátých let minulého století, přičemž bude věnována pozornost hlavním mezníkům ve vývoji a úpadku komunistického režimu. Normalizaci představíme jako konfrontaci totalitního systému se vznikající kulturní a posléze politickou opozicí, představovanou Chartou 77 a undergroundem. Finální částí výstavy se stane rok 1989 a jeho vyvrcholení v listopadových událostech, jež znamenaly opětné získání svobody po čtyřiceti letech pro české a slovenské občany. Publikace, jež je věnována památce nedávno zesnulého Jindry Konečného,  se oproti výstavě zaměřuje především na vlastní dění konce roku 1989 v Karlových Varech. Provede čtenáře chronologicky po revolučním kvasu karlovarských ulic a institucí, představí hlavní osobnosti a události listopadových dní, což doplní autentické fotografie a dokumenty. V druhé části publikace se v rozhovorech s autorem vyjadřují někteří účastníci k životu za socialismu, k listopadu i k polistopadovému vývoji.

Mgr. Jan Nedvěd, kurátor projektu

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin