CZ | DE | EN

výstava 100 LET ARCHEOLOGIE

muzeum Nová louka 23, K.Vary Vás zve na výstavu:

100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji

Muzeum ve spolupráci s městem Oberwiesenthal připravilo výstavu věnující se archeologickým aktivitám v našem kraji. Za počátek terénních archeologických výzkumů zvolili archeologové rok 1911, kdy započal architekt Jonas výzkum chebského hradu a zároveň Josef Knett výzkum tašovického hradiště.

Výstava prezentuje tři etapy vývoje bádání – první z nich přibližuje výzkumy převážně německých archeologů do roku 1945, druhá pak poválečné období do roku 1971 a poslední etapa je charakterizována nástupem nové generace archeologů působících v regionu od roku 1972 do současnosti. Výstava zároveň představí nejvýznačnější lokality a bohatý nálezový fond z chebského hradu, Kynšperku, Lokte, okolí Karlových Varů či stolové hory Vladař u Žlutic a mnoho dalšího. Součástí výstavy jsou nálezy z hradiště v Tašovicích z období mezolitu staré několik tisíc let, keramika a kovové předměty z doby bronzové a železné, množství středověkých nálezů z hradů a také několik zajímavostí z doby počátku novověku, například dochované vidle i s dřevěnou násadou z přelomu 16. a 17. století. Výstavu též doplňuje rekonstrukce pohřbu z kostela sv. Mikuláše pod Krudumem.

Výstavu doprovází publikace s přiloženým CD s katalogem nálezů, který obsahuje fotografie nalezených předmětů. Publikace je v muzeu k zakoupení za 148,- Kč. Vstupné na výstavu činí 15/30 Kč a rodina 60 Kč

Vernisáž výstavy se koná ve středu 27. července od 17 hodin na Nové louce 23,

výstava potrvá do 30. října, v jejím průběhu se bude konat bohatý doprovodný program.

Poté se přesune do města Oberwiesenthal, kde bude ke zhlédnutí od 3. listopadu do 12. prosince.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin