CZ | DE | EN

Unikátní přírůstky v mineralogické expozici Muzea Královská mincovna v Jáchymově

Koncem listopadu obohatily mineralogickou expozici Muzea Karlovy Vary v Královské mincovně v Jáchymově unikátní vzorky dvou nově objevených minerálů. Díky dlouhodobé spolupráci s dr. Jakubem Plášilem z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR se podařilo do expozice zapůjčit minerály fulbrightit a krupičkait, které byly vědecky popsány teprve v roce 2020!

Fulbrightit /Ca(VO)2(AsO4)2 · 4H2O/ je minerál arsenu a vanadu pojmenovaný na počest Jesse W. Fulbrighta Jr., bezpečnostního ředitele americké společnosti Energy Fuels Resources Inc., Nucla, Colorado, USA, který umožnil výzkum sekundárních uranových a vanadových minerálů na výsypkách v oblasti Uravan Mineral Belt, kde byl minerál poprvé nalezen. V roce 2020, jak již bylo zmíněno, jej pro vědu popsal mezinárodní tým mineralogů vedený A. R. Kampfem, emeritním mineralogem z Natural History Museum of LA County za účasti českých spolupracovníků – Jakuba Plášila a Jiřího Sejkory. Fulbrightit byl již dříve znám jako nepojmenovaná minerální fáze z Dušní žíly (Geister) z dolu Rovnost, která byla nalezena významným jáchymovským mineralogem dr. Janem Hlouškem v 80. letech 20. století. Nicméně na svůj popis čekal tento minerál dosti dlouho, neboť dostupné množství minerálu a kvalita krystalů nebyly pro analytické metody dostačující.

Krupičkait /Cu6[AsO3(OH)]6 · 8H2O/, minerál ze skupiny arseničnanů mědi, dostal své jméno podle profesora Jiřího “George” Krupičky (1913 – 2014), českého emigranta a později profesora geologie na University of Alberta, Edmonton, Canada. Smutnou připomínkou budiž skutečnost, že si tento polyhistor – geolog, lingvista a spisovatel v 50. letech minulého století pro své politické názory prošel uranovými lágry v Jáchymově (na šachtě Barbora). Minerál byl objeven na Dušní žíle dolu Rovnost dr. Janem Hlouškem již v roce 1976. I tento minerál čekal na svůj popis drahně let, neboť tvoří pouze krystalky nanometrových rozměrů – jeho strukturu se podařilo určit až pomocí metod elektronové difrakce.

Kromě výše zmíněných minerálů si můžete v expozici muzea také prohlédnout dosud nevystavené vzorky minerálů šlikit a phurcalit. Šlikit /Zn2Mg(CO3)2(OH)2 · 4H2O/ je pozoruhodný bazický karbonát, nalezený v dole Vladimír u Plavna a popsaný v roce 2019. Pojmenován byl na počest zakladatele Jáchymova – Štepána Šlika. Jde tedy o další typový minerál jáchymovského revíru.

Phurcalit svým jménem odkazuje na skutečnost, že se jedná o sůl fosforu P a uranu U. Objeven byl již v roce 1977 v saském Krušnohoří v dole u vesničky Bergen nedaleko Plauen. Na Jáchymovsku, v materiálu z dolu Eduard, však byl jeho výskyt zaznamenán teprve v roce 2019, kdy byl určen revizí starých vzorků sbíraných v haldovém materiálu dr. Janem Hlouškem v 70. létech 20. století.

Všechny uvedené minerály zapůjčil do expozice muzea dr. Jakub Plášil a Královská mincovna je v současnosti jediným místem, kde si můžete vzorky těchto minerálů prohlédnout.

Jakub Plášil a Jan Matějů

popis obrázku:

Světle zelené polokulovité krystalické agregáty krupičkaitu porůstajícího povrch silně zvětralé žiloviny s tennantitem a chalkopyritem. Typový vzorek ze žíly Geister, šachta Rovnost, Jáchymov. Šířka záběru činí 3,7 mm; foto © J. Sejkora.

Archiv

Krupičkait.jpg

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin