CZ | DE | EN

Umění lovu - od obživy ke kratochvíli

Od 10. října je v karlovarském muzeu na Nové louce objevnou a původní výstava s názvem Umění lovu. Jejím autorem je historik muzea Lukáš Svoboda, který ji připravil ve spolupráci s archeologem rovněž zdejšího muzea Janem Tajerem.

Podtitul Od obživy ke kratochvíli vypovídá mnohé o obsahu výstavy, která představí lov v celém jeho vývoji od paleolitu k počátku 20. století. Přiblíží technologický vývoj, způsoby lovu, náboženský i světský význam lovu, jakož i umělecké zpracování loveckých výzbrojí a výstrojí a inspiraci lovem v umění s přesahem do česko-saského pohraničí.

Tradice lovu a výroby loveckých zbraní a výstroje na Karlovarsku je sice známá, dosud však nebyla podrobně zpracována v širších časových a geografických souvislostech. Právě v tom tkví jedinečnost výstavy Umění lovu, která vůbec poprvé v takové šíři mapuje tuto část minulosti. Navíc dosud zcela chybělo srovnání s okolními regiony, zejména s oblastí Saska v přilehlém pohraničí, s nímž zdejší kraj pojí stejná historie.

O lovu, umění lovu a lovu v umění se návštěvníci dozvědí z dvaceti infopanelů, které přehledně zpracovávají celé období od pravěku přes středověk po novověk se všemi jednotlivými etapami. Informace z panelů - textové i obrazové - rozšiřuje expozice různých předmětů s lovem souvisejících, především jde o zbraně a výstroj a staré obrazy a rytiny. Pozornost návštěvníků jistě upoutá replika středověkého loveckého oděvu či krásná vyobrazení způsobu lovu ve středověku - jako například lov jelenů, hon na lišku, lov na kance. Muzeum je získalo z knihy Gastona Phoebuse „Kniha o lovu“ z akademického nakladatelství Adeva, Graz/Austria, k obdivování bude také faksimile Knihy lovu krále Moduse.

K vidění budou mamutí kly, nástroje a zbraně vyrobené z kostí, zbraně z doby bronzové, pochopitelně i středověku a novověku. Z těch jde především o palné zbraně, řada skvostných pušek pochází ze sbírek Muzea Karlovy Vary. Karlovarským a saským puškařům jsou také věnované samostatné oddíly. Nejstaršími vystavenými exponáty jsou dva originální pěstní klíny ze starší a střední doby kamenné, nalezené ve Francii a zapůjčené z muzeí v Plzni a Brně. Kuriózním exponátem je kostěná prachovnice s lehce erotickou rytinou „alegorie noci“ či svitkový obraz „pohřeb myslivce“ dlouhý dva metry, oba předměty jsou ze sbírek karlovarského muzea. Pro výstavu však poskytly předměty i muzea z Chebu, Sokolova, Chomutova, Teplic, Berouna ba i Archeologický ústav Praha.

Trojjazyčnou výstavu - v češtině, němčině a angličtině - doprovodí rovněž trojjazyčná publikace, která na osmdesáti stranách přináší veškeré informace, obsahuje rovněž bohatý obrazový materiál. K zakoupení je v muzeu za 125,- Kč.

Muzeum připravilo na každou lichou středu od 15 hodin komentovanou prohlídku nebo pro školy na objednávku. V sobotu 1. prosince se bude konat workshop, kdy si budete moci vyzkoušet výrobu kamenných nástrojů.

Celý výstavní projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výstava potrvá do 21. prosince.

Archiv

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin