CZ | DE | EN

Umění lovu - od obživy ke kratochvíli

Od 10. října je v karlovarském muzeu na Nové louce objevnou a původní výstava s názvem Umění lovu. Jejím autorem je historik muzea Lukáš Svoboda, který ji připravil ve spolupráci s archeologem rovněž zdejšího muzea Janem Tajerem.

Podtitul Od obživy ke kratochvíli vypovídá mnohé o obsahu výstavy, která představí lov v celém jeho vývoji od paleolitu k počátku 20. století. Přiblíží technologický vývoj, způsoby lovu, náboženský i světský význam lovu, jakož i umělecké zpracování loveckých výzbrojí a výstrojí a inspiraci lovem v umění s přesahem do česko-saského pohraničí.

Tradice lovu a výroby loveckých zbraní a výstroje na Karlovarsku je sice známá, dosud však nebyla podrobně zpracována v širších časových a geografických souvislostech. Právě v tom tkví jedinečnost výstavy Umění lovu, která vůbec poprvé v takové šíři mapuje tuto část minulosti. Navíc dosud zcela chybělo srovnání s okolními regiony, zejména s oblastí Saska v přilehlém pohraničí, s nímž zdejší kraj pojí stejná historie.

O lovu, umění lovu a lovu v umění se návštěvníci dozvědí z dvaceti infopanelů, které přehledně zpracovávají celé období od pravěku přes středověk po novověk se všemi jednotlivými etapami. Informace z panelů - textové i obrazové - rozšiřuje expozice různých předmětů s lovem souvisejících, především jde o zbraně a výstroj a staré obrazy a rytiny. Pozornost návštěvníků jistě upoutá replika středověkého loveckého oděvu či krásná vyobrazení způsobu lovu ve středověku - jako například lov jelenů, hon na lišku, lov na kance. Muzeum je získalo z knihy Gastona Phoebuse „Kniha o lovu“ z akademického nakladatelství Adeva, Graz/Austria, k obdivování bude také faksimile Knihy lovu krále Moduse.

K vidění budou mamutí kly, nástroje a zbraně vyrobené z kostí, zbraně z doby bronzové, pochopitelně i středověku a novověku. Z těch jde především o palné zbraně, řada skvostných pušek pochází ze sbírek Muzea Karlovy Vary. Karlovarským a saským puškařům jsou také věnované samostatné oddíly. Nejstaršími vystavenými exponáty jsou dva originální pěstní klíny ze starší a střední doby kamenné, nalezené ve Francii a zapůjčené z muzeí v Plzni a Brně. Kuriózním exponátem je kostěná prachovnice s lehce erotickou rytinou „alegorie noci“ či svitkový obraz „pohřeb myslivce“ dlouhý dva metry, oba předměty jsou ze sbírek karlovarského muzea. Pro výstavu však poskytly předměty i muzea z Chebu, Sokolova, Chomutova, Teplic, Berouna ba i Archeologický ústav Praha.

Trojjazyčnou výstavu - v češtině, němčině a angličtině - doprovodí rovněž trojjazyčná publikace, která na osmdesáti stranách přináší veškeré informace, obsahuje rovněž bohatý obrazový materiál. K zakoupení je v muzeu za 125,- Kč.

Muzeum připravilo na každou lichou středu od 15 hodin komentovanou prohlídku nebo pro školy na objednávku. V sobotu 1. prosince se bude konat workshop, kdy si budete moci vyzkoušet výrobu kamenných nástrojů.

Celý výstavní projekt je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výstava potrvá do 21. prosince.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin