CZ | DE | EN

Události roku 1968 v Karlových Varech

Výstava se věnuje období šedesátých a přelomu sedmdesátých let minulého století v tehdejším Československu a v Karlových Varech. Mapuje úsek dějin od doby plné nadějí a uvolněných poměrů přes násilnou okupaci až po návrat ke stalinským pořádkům na počátku sedmdesátých let.

Šedesátá léta prezentuje kavárna stylizovaná do dobových trendů a nábytku. Tuto dobu probouzející se svobody také ilustrují plakáty a tiskoviny, sepětí s komunismem pak rudá knihovna. Osudnou invazi dokumentuje druhá místnost, v níž si kromě fotografií a videa mohou návštěvníci prohlédnout repliku skulptury přísahající ruky ze srpna roku 1968. Normalizaci počátku přelomu let šedesátých a sedmdesátých přibližuje expozice v poslední výstavní místnosti. V ní je coby symbol doby prezentován hotelový a festivalový komplex Thermal, který sice není spjatý s normalizací ideově, ale jeho výstavba se přesně kryje se sledovaným obdobím. Thermal byl navíc původně koncipován jako velký mezinárodní hotel, což normalizace pozměnila – z hotelu se stalo lázeňské sanatorium. Návštěvníci tak mohou zhlédnout původní interiérové prvky hotelu ze sedmdesátých let, celou expozici doplňují informace politické a ideologické, komunistické plakáty, letáky a typická dobová hesla.

Výstavu pořádá Muzeum Karlovy Vary ve spolupráci se Státním okresním archivem v Karlových Varech a za podpory Ministerstva kultury České republiky. Partnery výstavy jsou Hotel Thermal Karlovy Vary a Barrandov Studio, kteří poskytli ze svých fondů předměty pro výstavu.

K tématu výstavy se v muzeu také 27. září od 17 hodin uskuteční přednáška historika Jana Nedvěda s názvem „Rok 1968 v Karlových varech“. Zájemci o toto období si také mohou v muzeu zakoupit knihu Jana Nedvěda „Neskloníme hlavy. Události roku 1968 v Karlových Varech“.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin