Učíme se v muzeu - projekt pro školy

Vstupuje do života projekt muzea Učíme se v muzeu.

Cílem projektu je neformálním a inovativním způsobem zaujmout a přivést do muzea žáky 2. stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, případně i středoškoláky. Pro žáky a pedagogy muzeum připravuje víceúrovňové vzdělávací programy se zaměřením na vybrané oblasti přírodních a společenských věd ve vztahu ke karlovarskému regionu.

Žáci se zábavnou formou seznámí s tematickými okruhy v dějinných a jiných souvislostech a to vše v muzejní expozici. Témata výukových programů, které jsou sestaveny tak, aby se návštěva muzea stala zážitkem a důvodem k opakovanému návratu.

Tématické okruhy v programech jsou:

Poklady Země, Cesta za předky, Příroda kolem nás a Zde založím město.

Tyto edukativní programy pracují s metodami projektového vyučování a přispívají neformálním způsobem k osvojení probíraného tématu.

Vznikly nové webové stránky www.ucimesevmuzeu.cz

Na stránkách můžete sledovat přípravu výukových programů, bude zde i on-line výukový kurz.

Realizace se školami bude zahájena v září 2014.

Celý projekt je realizován za finanční podpory z fondů EU, ESF (Evropský sociální fond), MŠMT (Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) a OP VK (Operační program pro vzdělání a konkurenceschopnost).

Archiv

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství