CZ | DE | EN

Tomáš Halík přednáší v mincovně

Jedinečné setkání s moudrým člověkem nabízí přednáška prof. Tomáše Halíka, která se uskuteční 5. listopadu v Muzeu Královská mincovna v Jáchymově. Přednáška má název Lidské stránky božských ctností a její součástí je i následná beseda.
Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. je český religionista, katolický teolog, kněz, psycholog a sociolog náboženství. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je farářem akademické farnosti, která sídlí v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie. V červnu roku 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil titul monsignore - čestný papežský prelát. Bohatá je Halíkova publikační činnost, kromě mnoha statí má na kontě také řadu knih.

 

Jedinečné setkání s moudrým člověkem nabízí přednáška prof. Tomáše Halíka, která se uskuteční 5. listopadu v Muzeu Královská mincovna v Jáchymově. Přednáška má název Lidské stránky božských ctností a její součástí je i následná beseda.

Prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D. je český religionista, katolický teolog, kněz, psycholog a sociolog náboženství. Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, je farářem akademické farnosti, která sídlí v kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie. V červnu roku 2008 mu papež Benedikt XVI. udělil titul monsignore - čestný papežský prelát.

Tomáš Halík je známý svou angažovaností v občanském životě, veřejně se vyjadřuje především k otázkám rasismu, politické a náboženské nesnášenlivosti i procesu evropské integrace. Bohatá je Halíkova publikační činnost, kromě mnoha statí má na kontě také řadu knih. Za svou knihu Vzdáleným nablízku (v angličtině Patience with God) získal v loňském roce cenu za nejlepší teologickou knihu Evropy za roky 2009 a 2010.

Přednáška začíná v 19 hodin.

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin