CZ | DE | EN

Svatopluk Sulek maluje (barvy a linie)

Akademický malíř Svatopluk Sulek (16. 3. 1921 – 9. 2. 2007) je pozapomenutým umělcem světového formátu. Narodil se 16. 3.1921 v Táboře. Po válce byl v roce 1947 přijat na prestižní Académie Moderne Montmartre do ateliéru Fernanda Légera v Paříži, kde pod vedením slavného malíře studoval tři roky. Tady se formoval jeho výtvarný názor a obdiv k linii a barvě. Razantní obrysová kresba důsledně obemykající a rozlišující v kompozici jednotlivých zobrazení a jasně barevná pole vyplňovaná mozaikovým způsobem připomínala sílu vlivu učitele Fernanda Légera v celé Sulkově tvorbě.

Po absolvování akademie odjel na Korsiku, která jej velmi ovlivnila a osudnou vášní se mu stalo moře - oceán jako symbol svobody a nekonečnosti bez hranic. Do Čech se vrátl v roce 1951 a aby mu byl uznán titul akademického malíře, musel Sulek nastoupit studia malířství na pražské AVU. Jeho svérázná a svobodomyslná povaha a jeho malířský projev však nekorespondovaly s oficiálním stylem socialistického realismu tehdejších let. Proto po roce studií AVU opustil a odjel jako brigádník na Mostecko, kde fáral na hlubinné šachtě dolu Vítězný únor.

Po návratu do Prahy opět nebyl přijat do malířské akademické obce, vrátil se tedy k havířine, tentokrát na Kladně. Zde utrpěl těžký úraz a po delším pobytu v nemocnici se na Kladno již nevrátil. Zamířil do jižních Čech, kde pomáhal na statku, ale hlavně maloval. Výsledkem tohoto pobytu bylo množství obrazů, které společně s obrazy z Francie, Korsiky a Prahy představil v roce 1958 v Galerii Čs. Spisovatel. Výstava byla velice úspěšná a na tomto základě se Svatopluk Sulek konečně dočkal titulu akademický malíř.

Témata velké většiny jeho obrazů jsou dána osobními zážitky, prožitky a vjemy, které při své pouti světem Svatopluk Sulek zažil, ale i krásou staré Prahy a jihočeské krajiny. Uspořádal řadu samostatných výstav doma i v zahraničí a zúčastnil se nespočtu kolektivních výstav.

Celá tvorba Svatopluka Sulka vyniká sytostí a pestrostí barev, odráží se v ní opravdovost osobních prožitků při pohledu na svět. Tvorba byla pro něho krásným dobrodružstvím, stále novým a stále lákavým. Moře, přístavy, útesy, lodě, bárky, rybářské vesnice i podmořský svět, život námořníků a rybářů jsou náměty, které se opakují v motivech z Francie, Maroka a hlavně slunné Korsiky, obohacené figurální malbou pak následují obrazy z Egypta, Indie a Řecka. Krajinomalba převažuje z oblasti Jugoslávie, Rumunska, Slovenska, návratem k rodné zemi jsou krajiny z jižních Čech a cyklus pohledů na pražskou architekturu a její zákoutí.

Zvláštní místo v tvorbě Svatopluka Sulka zaujímá cyklus Hospody, kde velice vtipně a s nadsázkou zpodobňuje známé a proslulé osobnosti našich i světových dějin vedle sebe, ať je to Picasso, Papež a Jan Hus nebo Švejk, Čapek a Bohumil Hrabal.

Celá umělecká Sulkova tvorba, expresívní a optimistická, mu zajišťuje výjimečné místo mezi českými malíři 20. a 21. století. Jsou malíři, jejichž dílo není měřitelné počtem vystavovaných děl, prodaných obrazů a získaných cen a ocenění, ale mírou lásky a citu a smyslem pro krásu a radost které rozdávají. Mezi takové malíře patří i Svatopluk Sulek.

(zpracováno z textů Jiřího Karbaše)

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin