CZ | DE | EN

Stříbrná horečka – volání hor

Výstava „Stříbrná horečka - volání hor“ v Královské mincovně v Jáchymově představuje výsledky mezioborového hledání stop v podzemí i na povrchu. Jedinečná výstava se věnuje zapomenutému světu v podzemí, mapování systému dolů z období vrcholného středověku a v nich nalezeným dřevěným objektům.

„Současně s touto výstavou otevíráme rozšířenou expozici hornictví ve sklepení mincovny. Půjde o figuríny inspirované kresbami Georgia Agricoly z knihy "12 knih o hornictví a hutnictví". Figuríny budou znázorňovat určité hornické činnosti, více nechci prozrazovat. Celá expozice byla zafinancována z projektu ArchaeoMontan, podobně jako v loňském roce, kdy jsme stálou expozici obohatili o model Královské mincovny,“ říká ředitelka Muzea Karlovy Vary Lenka Zubačová.

Výzkum středověkého hornictví v oblasti Krušnohoří, na saské i české straně, je předmětem česko-německého projektu ArchaeoMontan v Sasku a Čechách. Nositelem projektu je Saský archeologický ústav v Drážďanech, Muzeum Karlovy Vary je jedním ze šesti partnerů, kteří se projektu účastní. Projekt ArcheoMontan se výzkumu věnuje intenzivně od roku 2012.

Impulzem k tomuto výzkumu byla paradoxně přírodní katastrofa. Ničivé povodně v roce 2002 v saském městě Dippoldiswalde se nakonec proměnily v jednu z největších senzací evropské montánní archeologie. Po 800 letech byl znovuobjeven zapomenutý svět v podzemí. Ukryt pod městem dřímal systém dolů z období vrcholného středověku a v nich neobyčejně dobře zachovalé výdřevy i nářadí, nad nimiž se tajil dech nejen odborné veřejnosti.

Na současné výstavě v Královské mincovně objeví její návštěvníci společně s týmem projektu ArchaeoMontan středověké hornické sídliště, prohlédne si vykopávky či podnikne virtuální cestu do podzemních stříbrných dolů. Přitom se dozví, jak byla ve 12. století objevena bohatá naleziště stříbra, proč horníci uposlechli volání hor a jak se projevily důsledky stříbrné horečky v regionu.

Pro děti ve věku 10 až 15 let jsou připraveny pracovní listy s úkoly, pomocí nichž mohou výstavu hravou formou prozkoumat.

Všechny texty na výstavě jsou uvedené v české a německé mutaci. K výstavě vznikl rovněž doprovodný katalog, který si zájemci mohou koupit v pokladně mincovny.

Vernisáž výstavy se koná 20. června v 13 hodin a potrvá do 28. září 2014.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin