CZ | DE | EN

Rodokmen rodu Mattoni, dar muzeu

Detailní rodokmen rodiny Mattoni včetně její historie v Itálii sahající až do 15. století, to vše v digitální podobě na třinácti CD nosičích. Takový dar muzeu věnoval 24. ledna 2012 osobně Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod.

"Pan Pasquale si rodokmen zakoupil v podobě tří svazků knih vázaných v kůži, které obsahují kompletní historii rodiny Mattoni. Jde o staré německé rukopisy, psané do roku 1911. Prvním z rodu Mattoni na karlovarské půdě byl Octavio Mattoni, který se zde objevil v roce 1690 a byl prodavačem citrusových plodů, dařilo se mu tak, že už v Karlových Varech zůstal." připomíná historik Stanislav Burachovič.

Karlovarský archivář Karl Ludwig dostal ve 2. polovině 19. století zajímavý úkol a to od samotného Heinricha. Ludwigovi se podařilo zjistit celou italskou linii rodu Mattoni velmi detailně. Zmínka o prvním členu rodu pochází už z 15. století. Dilo lze považovat za skutečně podložené. Aby Ludwig splnil zadání, vypravil se do rakousko - uherských matrik a později i do Itálie.

Nejslavnější z rodu Heinrich Mattoni začal v 19. století obchodovat s minerální vodou, byl zdatným obchodníkem, posléze se stal váženým občanem, který dodával minerálku až na císařský stůl. Zemřel v roce 1910, o rok později končí obsáhlé dílo archiváře Ludwiga. Lze se v něm ale dočíst i jména Heinrichových dětí a vnuků, kteří byli po 2. světové válve odsunuti do Německa.

Celý rodokmen je psán úhledným písmem v tehdejší němčině zvané schwabach. "Muzeum hodlá nejdříve probádat období patřící nejslavnějšímu z rodu Henrichu Mattonimu. Celý spis představuje  tři svazky o 500 stránkách, takže půjde o velmi dlouhodobý badatelský úkol." říká ředitelka muzea Lenka Zubačová

Rodokmen a historie rodu Mattoni bude v muzejní knihovně k dispozici badatelům, kteří v nich na místě mohou studovat nebo třeba se jen prohlédnout úhledný krasopis.

 

Archiv

Krajské muzeum Karlovarského kraje
Muzeum Karlovy Vary letos slaví
150 let od založení.


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
Datová schránka: IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin