CZ | DE | EN

Rodokmen rodu Mattoni, dar muzeu

Detailní rodokmen rodiny Mattoni včetně její historie v Itálii sahající až do 15. století, to vše v digitální podobě na třinácti CD nosičích. Takový dar muzeu věnoval 24. ledna 2012 osobně Alessandro Pasquale, generální ředitel Karlovarských minerálních vod.

"Pan Pasquale si rodokmen zakoupil v podobě tří svazků knih vázaných v kůži, které obsahují kompletní historii rodiny Mattoni. Jde o staré německé rukopisy, psané do roku 1911. Prvním z rodu Mattoni na karlovarské půdě byl Octavio Mattoni, který se zde objevil v roce 1690 a byl prodavačem citrusových plodů, dařilo se mu tak, že už v Karlových Varech zůstal." připomíná historik Stanislav Burachovič.

Karlovarský archivář Karl Ludwig dostal ve 2. polovině 19. století zajímavý úkol a to od samotného Heinricha. Ludwigovi se podařilo zjistit celou italskou linii rodu Mattoni velmi detailně. Zmínka o prvním členu rodu pochází už z 15. století. Dilo lze považovat za skutečně podložené. Aby Ludwig splnil zadání, vypravil se do rakousko - uherských matrik a později i do Itálie.

Nejslavnější z rodu Heinrich Mattoni začal v 19. století obchodovat s minerální vodou, byl zdatným obchodníkem, posléze se stal váženým občanem, který dodával minerálku až na císařský stůl. Zemřel v roce 1910, o rok později končí obsáhlé dílo archiváře Ludwiga. Lze se v něm ale dočíst i jména Heinrichových dětí a vnuků, kteří byli po 2. světové válve odsunuti do Německa.

Celý rodokmen je psán úhledným písmem v tehdejší němčině zvané schwabach. "Muzeum hodlá nejdříve probádat období patřící nejslavnějšímu z rodu Henrichu Mattonimu. Celý spis představuje  tři svazky o 500 stránkách, takže půjde o velmi dlouhodobý badatelský úkol." říká ředitelka muzea Lenka Zubačová

Rodokmen a historie rodu Mattoni bude v muzejní knihovně k dispozici badatelům, kteří v nich na místě mohou studovat nebo třeba se jen prohlédnout úhledný krasopis.

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin