CZ | DE | EN

Proměny sídelní krajiny Krušnohoří

Program konference, konané 22. - 23. října v muzeu Královska mincovna v Jáchymově

22. října

9. 30 – 10. 00: prezence účastníků konference (účastnický poplatek není vybírán)
10. 00 – začátek konference a úvodní slovo
Program konference:
× Architektonická a stavební specifika českého a saského Krušnohoří - Lubomír Zeman
× Urbanismus hornických měst - Jan Hanzlík
× Opevnění hornických měst - Tomáš Karel
× Hrad či zámek Freudenstein v kontextu doby - Filip Prekop, Lubomír Zeman
× Architektonický a urbanistický vývoj Kraslic na přelomu 19. a 20. stol. - Jana Horváthová
× Hřebečná z historického a stavebně historického pohledu - Alžběta Kratochvílová, Daniela
Staňková
× Vodní díla, vodotěžné stroje a dědičné štoly Jáchymovského rudního revíru – Petr Bohdálek
~13. 00 – 14.00 polední přestávka, občerstvení ~
× Mlýnské údolí u Jáchymova a ohrožený Petterův mlýn - Lubomír Zeman
× Vodní hospodářství v cínovém revíru Hřebečná v Krušných horách - Michal Urban, Ondřej
Malina
× Zánik obcí a demolice neosídlených objektů v Krušných horách - David Kovařík
× Proměny osídlení v Krušných horách - Jan Nedvěd
× Nejnovější vývoj kulturní krajiny Krušnohoří na příkladě lokality Königsmühle - Petr Mikšíček
Prezentace:
× Práce studentů FA ČVUT na téma Jáchymov - Tomáš Efler
× Prezentace projektu Montanregion - Jaroslava Pokludová

9. 30 – 10. 00: prezence účastníků konference (účastnický poplatek není vybírán)

10. 00 – začátek konference a úvodní slovo

- Architektonická a stavební specifika českého a saského Krušnohoří - Lubomír Zeman

- Urbanismus hornických měst - Jan Hanzlík

- Opevnění hornických měst - Tomáš Karel

- Hrad či zámek Freudenstein v kontextu doby - Filip Prekop, Lubomír Zeman

- Architektonický a urbanistický vývoj Kraslic na přelomu 19. a 20. stol. - Jana Horváthová

- Hřebečná z historického a stavebně historického pohledu - Alžběta Kratochvílová, Daniela Staňková

- Vodní díla, vodotěžné stroje a dědičné štoly Jáchymovského rudního revíru – Petr Bohdálek

13. 00 – 14.00 polední přestávka, občerstvení

- Mlýnské údolí u Jáchymova a ohrožený Petterův mlýn - Lubomír Zeman

- Vodní hospodářství v cínovém revíru Hřebečná v Krušných horách - Michal Urban, Ondřej Malina

Zánik obcí a demolice neosídlených objektů v Krušných horách - David Kovařík

- Proměny osídlení v Krušných horách - Jan Nedvěd

- Nejnovější vývoj kulturní krajiny Krušnohoří na příkladě lokality Königsmühle - Petr Mikšíček

Prezentace:

- Práce studentů FA ČVUT na téma Jáchymov - Tomáš Efler

- Prezentace projektu Montanregion - Jaroslava Pokludová

 

23. října

Exkurze

10.00 odjezd z parkoviště před zastávkou Jáchymov – radnice do Horní Blatné

10.20 – 12.00 – prohlídka města Horní Blatné s výkladem

přesun do Annabergu

12.45 – 14.00 – prohlídka města Annaberg a kostela sv. Anny s výkladem

Předpokládaný návrat do Jáchymova kolem 15. hod.

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin