CZ | DE | EN

Prohlášení ředitelky k výstavě o lázních Kyselka

Cílem právě probíhající výstavy Hvězdné nebe na Kyselkou v karlovarském muzeu je poukázat na nesporný historicko – architektonický význam lázní Kyselka. Muzeu nepřísluší hodnotit současný stav Kyselky ani hledat důvody, které k tomuto stau vedly. Výstava tudíž není platformou ani KMV ani ASORKD. Je velmi zdařilým výstavním projektem našeho muzea a NPÚ v Lokti. Svým rozsahem je ojedinělá, dosud nebylo nikdy shromážděno takové množství faktografického materiálu. Její zpracování je na vysoké profesionální úrovni a to zejména díky autorům Stanislavu Burachovičovi a Lubomíru Zemanovi. Její panelová část bude přes léto ve Vřídelní kolonádě a repríza výstavy v celé podobě bude na podzim v Technickém muzeu v Praze.

Pro výstavu byla zapůjčena řada předmětů, mezi nimiž byly mj. i tiskové raznice a pečetidlo od soukromé majitelky, která předměty poskytla muzeu resp. NPÚ prostřednictvím sdružení ASORKD. Pochyby sdružení nad nedostatečným zabezpečením zapůjčených předmětů byly sice bezpředmětné, přesto muzeum požadavku sdružení vyhovělo a ihned lokálně zabezpečení posílilo. Ukázalo se však, že vyslovené obavy z odcizení předmětů byly pro ASORKD dopředu zamýšlenou záminkou pro rozpoutání lživých urážek na adresu muzea. Muzeum je seriózní kulturní institucí a není veřejným prostorem pro verbální výpady a osobní spory dvou znesvářených stran. Z těchto důvodů budou zapůjčené předměty vráceny a budou plnohodnotně nahrazeny předměty ze sbírek našeho muzea (např. slavnostní pohár k 70. Narozeninám Heinricha Mattoniho aj.).

Odmítám nařčení asociace, že by KMV měly kontrolu nad finální podobou výstavních panelů. Ba právě naopak panel, který zpracovala asociace a prezentuje na něm velmi nevybíravým způsobem svůj pohled na aktuální stav v Kyselce, byl ve vestibulu muzea vylepen těsně před zahájením výstavy, aniž by byl jeho obsah dopředu projednán s muzeem. Takovýto postup považuji vůči muzeu za velmi nekorektní.

I přes nešťastnou medializaci věřím, že sami návštěvníci objektivně posoudí kvalitu a nespornou zdařilost výstavy Hvězdné nebe nad Kyselkou.

Karlovy Vary dne 16. 5. 2012

Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary

Archiv
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin