CZ | DE | EN

Prohlášení ředitelky k výstavě o lázních Kyselka

Cílem právě probíhající výstavy Hvězdné nebe na Kyselkou v karlovarském muzeu je poukázat na nesporný historicko – architektonický význam lázní Kyselka. Muzeu nepřísluší hodnotit současný stav Kyselky ani hledat důvody, které k tomuto stau vedly. Výstava tudíž není platformou ani KMV ani ASORKD. Je velmi zdařilým výstavním projektem našeho muzea a NPÚ v Lokti. Svým rozsahem je ojedinělá, dosud nebylo nikdy shromážděno takové množství faktografického materiálu. Její zpracování je na vysoké profesionální úrovni a to zejména díky autorům Stanislavu Burachovičovi a Lubomíru Zemanovi. Její panelová část bude přes léto ve Vřídelní kolonádě a repríza výstavy v celé podobě bude na podzim v Technickém muzeu v Praze.

Pro výstavu byla zapůjčena řada předmětů, mezi nimiž byly mj. i tiskové raznice a pečetidlo od soukromé majitelky, která předměty poskytla muzeu resp. NPÚ prostřednictvím sdružení ASORKD. Pochyby sdružení nad nedostatečným zabezpečením zapůjčených předmětů byly sice bezpředmětné, přesto muzeum požadavku sdružení vyhovělo a ihned lokálně zabezpečení posílilo. Ukázalo se však, že vyslovené obavy z odcizení předmětů byly pro ASORKD dopředu zamýšlenou záminkou pro rozpoutání lživých urážek na adresu muzea. Muzeum je seriózní kulturní institucí a není veřejným prostorem pro verbální výpady a osobní spory dvou znesvářených stran. Z těchto důvodů budou zapůjčené předměty vráceny a budou plnohodnotně nahrazeny předměty ze sbírek našeho muzea (např. slavnostní pohár k 70. Narozeninám Heinricha Mattoniho aj.).

Odmítám nařčení asociace, že by KMV měly kontrolu nad finální podobou výstavních panelů. Ba právě naopak panel, který zpracovala asociace a prezentuje na něm velmi nevybíravým způsobem svůj pohled na aktuální stav v Kyselce, byl ve vestibulu muzea vylepen těsně před zahájením výstavy, aniž by byl jeho obsah dopředu projednán s muzeem. Takovýto postup považuji vůči muzeu za velmi nekorektní.

I přes nešťastnou medializaci věřím, že sami návštěvníci objektivně posoudí kvalitu a nespornou zdařilost výstavy Hvězdné nebe nad Kyselkou.

Karlovy Vary dne 16. 5. 2012

Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin