CZ | DE | EN

Přednáška Českoslovenští legionáři

Proč se na sto tisíc mladých Čechů rozhodlo vrátit se ze zajetí do válečných zákopů první světové války? Zač bojovali? A jakou úlohu sehrál jejich boj při vzniku samostatné Československé republiky?
Na otázky odpoví historik Muzea Karlovy Vary Jan Nedvěd v přednášce Českoslovenští legionáři. Přednáška se uskuteční v muzeu v Nejdku 3. listopadu od 17 hodin a obohatí současnou stejnojmennou výstavu.
Jan Nedvěd připomene v přednášce také historická tažení, bitvy a strastiplný návrat bojovníků za národní samostatnost z francouzské, italské a ruské fronty světové války, ruské revoluce a občanské války.
Na výstavě, která podrobně mapuje vznik a působení československé armády na bojištích první světové války a občanské války v Rusku, jsou k vidění výzbroj a výstroj, vyznamenání, řády, medaile, zbraně, fotografie, deníky, mapy. Infomace o vzniku legií naleznou návštěvníci na přehledných panelech. Výstava v Nejdku trvá do do 13. listopadu. Otevřeno je vždy od středy do neděle od 8.30 do 12 a od 13 do 16.30 hodin.

 

Proč se na sto tisíc mladých Čechů rozhodlo vrátit se ze zajetí do válečných zákopů první světové války? Zač bojovali? A jakou úlohu sehrál jejich boj při vzniku samostatné Československé republiky?

Na otázky odpoví historik Muzea Karlovy Vary Jan Nedvěd v přednášce Českoslovenští legionáři. Přednáška se uskuteční v muzeu v Nejdku 3. listopadu od 17 hodin a obohatí současnou stejnojmennou výstavu.

Jan Nedvěd připomene v přednášce také historická tažení, bitvy a strastiplný návrat bojovníků za národní samostatnost z francouzské, italské a ruské fronty světové války, ruské revoluce a občanské války.

Na výstavě, která podrobně mapuje vznik a působení československé armády na bojištích první světové války a občanské války v Rusku, jsou k vidění výzbroj a výstroj, vyznamenání, řády, medaile, zbraně, fotografie, deníky, mapy. Infomace o vzniku legií naleznou návštěvníci na přehledných panelech. Výstava v Nejdku trvá do do 13. listopadu. Otevřeno je vždy od středy do neděle od 8.30 do 12 a od 13 do 16.30 hodin.

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin