CZ | DE | EN

Potomci rodiny PUPPů v muzeu

Vzácná návštěva v muzeu proběhla dne 23. července 2010. Do Muzea Karlovy Vary zavítala paní Renate Lehmlerová, rozená Schäfflerová-Puppová, přímý potomek slavné hotelové dynastie Puppů. Z Karlových Varů do Německa odešla v roce 1945 ve svých deseti letech. Na pozvání muzea si přijela ve svých 75 letech prohlédnout aktuální výstavu Příběh Grandhotelu Pupp, na kterou laskavě zapůjčila velkou kolekci dokumentů z rodinného archívu. Návštěvník jí může uvidět jako šestiletou holčičku s mašlí - foto z r.1941, ve třetím výstavním sále.

Výstavou ji provedl její autor, historik Stanislav Burachovič  Paní Lehmlerová si v doprovodu svého manžela a syna výstavu prohlédla s velkým zájmem, znalostí věci a s nezastíraným dojetím, jež se projevilo i těžko skrývanými slzami. Expozice se jí velice líbila a ocenila její  obsahovou a výtvarnou kvalitu jakož i průvodní publikaci. Pro muzeum bylo velkou ctí uvítat vzácnou návštěvu a pochlubit se zdařilou výstavou.

Druhý den navštívili výstavu znovu a sami, dle slov personálu muzea byli ve výstavních sálech tak dlouhou dobu, že začínali mít obavy, zda je vzácná návštěva vpořádku. V návštění knize učinili jedinečmý zápis, jehož si muzeum velmi považuje. Pro dvě náhodné návštěvnice výstavy šlo o nezapomenutelný zážitek, když na výstavě o o fenoménu hotelu a dynastii rodiny Puppů potkali žijící potomky této významné rodiny.

Výstava potrvá do 26.září 2010, je otevřena denně mimo pondělí v době 9-12 a 13-17 hodin.

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin