Osobnost města Nejdku 2009

V měsíci lednu byl vyhlášen již  IV. ročník ankety „ Osobnost města Nejdku “. Občané mezi sebou vybírali člověka, který svou  prací významně přispěl k  prezentaci našeho města. Vedle čtyř kandidátů, kteří byli nominováni za celoživotní přínos v oblasti kultury, požární ochrany a záchrany lidského života, česko-německých vztahů a sportu, měli spoluobčané možnost zasílat  své další tipy.

Dne 4.února vyhodnotila komise došlé hlasy. Absolutním vítězem  a Osobností města Nejdku 2009 se stala poprvé žena, paní Marta Dvořáčková, a to za celoživotní přínos v oblasti kultury. Zasloužené ocenění jí bude slavnostně předáno starostou města dne 20.února na 4.Nejdeckém plese. K významnému ocenění paní Dvořáčkové blahopřejeme a přejeme jí  mnoho zdraví, elánu a inspirací  pro další aktivní život.

V závěru připomínám, že držitelem ocenění „Osobnost města Nejdku 2006“ se stal pan Petr Rychlý , „Osobností města Nejdku 2007“  magistr Milan Michálek a „Osobností města Nejdku 2009“ pan Heřman Kouba.

KDO JE  PANÍ   MARTA  DVOŘÁČKOVÁ? Narodila se 18.listopadu 1934 v Praze. Od 1957 žije v našem krušnohorském městečku, jehož nádherná příroda ji natolik učarovala, že zde záhy zapustila pevné kořeny. V letech 1966 – 1989 pracovala na  tehdejším národním výboru, zejména v oblasti školství a kultury. Za doby jejího působení probíhaly rozsáhlé opravy ve většině mateřských škol, opravy a vybavování osvětových besed v Bernově, v Tisové, ve Smolných Pecích a ve Fojtově, vznikaly víceúčelové kulturní prostory na Rolavě s širokoúhlým promítáním, jevištěm a sálem pro malé divadelní formy a výstavní činnost.

Podařilo se jí uvést v život několik zajímavých myšlenek - Aktiv životního prostředí, zájmový kroužek Aplinkářů, soutěž Rozkvetlé ulice a kroužek Nejdeckých výtvarníků, jehož výstav se zúčastňovala se svými kresbami. Po dobu čtrnácti let organizovala Pochod na státní hranici v Jelení, na památku obětí války k jejich hrobu. Stála u zrodu Nejdeckého zpravodaje a po řadu let byla jeho redaktorkou. Působila též jako kronikářka města. Za tuto činnost získala dokonce 2. místo v celonárodní soutěži.

Od roku 1990 dosud pracuje v místním muzeu, které se za dobu jejího působení stalo živou kulturní institucí, místem setkávání lidí se zájmem o historii v národopisné části, vytvořené Jiřím Martínkem, ale i ve výstavních sálech na různorodých výstavách pořádaných karlovarským muzeem z doby minulé i současné. Zasloužila se například o realizace výstav voniček, lodních modelů a paličkování.

Jak sama říká, tato práce ji přináší radost. A jaké je její motto? „ Snažím se, aby  lidé v muzeu nalezli nejen poučení, ale i vlídné přijetí, dobré slovo a pohodu, kterou tolik každý z nás potřebuje“. Každý, kdo do muzea  vstoupil ví, že toto životní moudro paní Dvořáčková ve své práci naplňuje každým dnem.

Iveta Drobná, místostarostka Města Nejdku

 

 

Archiv

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství