CZ | DE | EN

Osobnost města Nejdku 2009

V měsíci lednu byl vyhlášen již  IV. ročník ankety „ Osobnost města Nejdku “. Občané mezi sebou vybírali člověka, který svou  prací významně přispěl k  prezentaci našeho města. Vedle čtyř kandidátů, kteří byli nominováni za celoživotní přínos v oblasti kultury, požární ochrany a záchrany lidského života, česko-německých vztahů a sportu, měli spoluobčané možnost zasílat  své další tipy.

Dne 4.února vyhodnotila komise došlé hlasy. Absolutním vítězem  a Osobností města Nejdku 2009 se stala poprvé žena, paní Marta Dvořáčková, a to za celoživotní přínos v oblasti kultury. Zasloužené ocenění jí bude slavnostně předáno starostou města dne 20.února na 4.Nejdeckém plese. K významnému ocenění paní Dvořáčkové blahopřejeme a přejeme jí  mnoho zdraví, elánu a inspirací  pro další aktivní život.

V závěru připomínám, že držitelem ocenění „Osobnost města Nejdku 2006“ se stal pan Petr Rychlý , „Osobností města Nejdku 2007“  magistr Milan Michálek a „Osobností města Nejdku 2009“ pan Heřman Kouba.

KDO JE  PANÍ   MARTA  DVOŘÁČKOVÁ? Narodila se 18.listopadu 1934 v Praze. Od 1957 žije v našem krušnohorském městečku, jehož nádherná příroda ji natolik učarovala, že zde záhy zapustila pevné kořeny. V letech 1966 – 1989 pracovala na  tehdejším národním výboru, zejména v oblasti školství a kultury. Za doby jejího působení probíhaly rozsáhlé opravy ve většině mateřských škol, opravy a vybavování osvětových besed v Bernově, v Tisové, ve Smolných Pecích a ve Fojtově, vznikaly víceúčelové kulturní prostory na Rolavě s širokoúhlým promítáním, jevištěm a sálem pro malé divadelní formy a výstavní činnost.

Podařilo se jí uvést v život několik zajímavých myšlenek - Aktiv životního prostředí, zájmový kroužek Aplinkářů, soutěž Rozkvetlé ulice a kroužek Nejdeckých výtvarníků, jehož výstav se zúčastňovala se svými kresbami. Po dobu čtrnácti let organizovala Pochod na státní hranici v Jelení, na památku obětí války k jejich hrobu. Stála u zrodu Nejdeckého zpravodaje a po řadu let byla jeho redaktorkou. Působila též jako kronikářka města. Za tuto činnost získala dokonce 2. místo v celonárodní soutěži.

Od roku 1990 dosud pracuje v místním muzeu, které se za dobu jejího působení stalo živou kulturní institucí, místem setkávání lidí se zájmem o historii v národopisné části, vytvořené Jiřím Martínkem, ale i ve výstavních sálech na různorodých výstavách pořádaných karlovarským muzeem z doby minulé i současné. Zasloužila se například o realizace výstav voniček, lodních modelů a paličkování.

Jak sama říká, tato práce ji přináší radost. A jaké je její motto? „ Snažím se, aby  lidé v muzeu nalezli nejen poučení, ale i vlídné přijetí, dobré slovo a pohodu, kterou tolik každý z nás potřebuje“. Každý, kdo do muzea  vstoupil ví, že toto životní moudro paní Dvořáčková ve své práci naplňuje každým dnem.

Iveta Drobná, místostarostka Města Nejdku

 

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin