Ohlédnutí za soutěží v mincovně

Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary  uspořádalo  za finanční podpory Karlovarského kraje zábavně vzdělávací soutěž soutěž ve znalostech historie našeho kraje a orientace v regionu. Ve reprezentačních prostorách Královské mincovny v Jáchymově se konal již VI. ročník soutěže:

„O pohár královské mincovny“.

Každý ročník je zaměřen na určité téma a letos padla volba na pohromy a neštěstí v Karlových Varech. Soutěž probíhala ve dvou dnech a to 7. a 8. 12. 2008  od 9 hodin. Za každou školu se zúčastnili dva zástupci, účast škol byla překvapivá. V I. kategorii se utkali žáci základních škol  8. a 9. ročníků, ve II. kategorii studenti středních škol 1. a 2. ročníků.

Odborní pracovníci muzea se tázali žáků na události dávno minulé, dávali jim rozpoznat obrázky krajin a měst z karlovarského regionu, měli přiřadit německé názvy hradům na Karlovarsku a také měli žáci za úkol hádat, k čemu byly používány roztodivné sbírkové předměty.

Vítězové si tradičně odnesli kromě věcných cen i pohár královské mincovny.

Základní školy:

  1. místo Tomáš Dáňa a Tomáš Kothera z Gymnázia v Ostrově
  2. místo  Pavla Vavříková, Sarah Faridová,  První české gymnázium Karlovy Vary
  3. místo  Petra Otýsová, Vlastimil Hruška, ZŠ Truhlářská Karlovy Vary

Střední školy:

  1. místo Anna Matuštíková a Čeněk Maléř  z Gymnázia v Ostrově
  2. místo Veronika Houdová, Barbora Chmelíková, První české gymnázium Karlovy Vary
  3. místo Soňa Poláčková, Jan Veverka, SŠ zdravotní Karlovy Vary

Blahopřejeme !!!  A těšíme se na VII.ročník za rok.

 

Archiv

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství