CZ | DE | EN

Ohlédnutí za soutěží v Král.mincovně

Muzeum Karlovy Vary  uspořádalo  za finanční podpory Karlovarského kraje zábavně vzdělávací soutěž ve znalostech historie našeho kraje a orientaci v regionu. V reprezentačních prostorách Královské mincovny v Jáchymově se konal již VII. ročník soutěže:

„O pohár Královské mincovny“.

Každý ročník je zaměřen na určité téma. Soutěž probíhala ve dvou dnech a to 6. a 7. 12. 2010  od 9 hodin. Za každou školu se zúčastnili dva zástupci, účast škol byla překvapivá. V I. kategorii se utkali žáci základních škol  8. a 9. ročníků, ve II. kategorii studenti středních škol 1. a 2. ročníků.

Odborní pracovníci muzea se tázali soutěžících na významné události a dávali jim rozpoznat historické snímky krajin a měst z karlovarského regionu. Žáci měli přiřadit k osobnostem, které navštívily Karlovy Vary jejich národnost a povolání a zjistit různými dotazy, kterou osobu představoval historik PhDr. Stanislav Burachovič. Na závěr soutěžící určovali, k čemu byly používány neobvyklé sbírkové předměty.

Vítězové si tradičně odnesli kromě věcných cen i pohár Královské mincovny.

Základní školy:

  1. místo  Pavla Vavříková, Sarah Faridová,  První české gymnázium Karlovy Vary
  2. místo  Markéta Husáková, Tereza Krištofová,  ZŠ Šmeralova Karlovy Vary
  3. místo  Marek Držík, Milan Koubek,  J. V. Myslbeka Ostrov

Střední školy:

  1. místo  Anna Matuštíková a Čeněk Maléř,  Gymnázium Ostrov
  2. místo Veronika Hourová, Barbora Chmelíková, První české gymnázium Karlovy Vary
  3. místo Tereza Reichmannová, Adéla Stará, Gymnázium Karlovy Vary

Blahopřejeme!!! Těšíme se na VIII. ročník příští rok.

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin