CZ | DE | EN

Muzeum zve na putování po Goethových stopách

Muzeum Karlovy Vary vydává ke 180. výročí úmrtí Johanna Wolfganga Goetha publikaci Miloslava Wajse Goethe v západních Čechách. Slavnostní křest se odehraje 16. ledna v16 hodin karlovarském muzeu na Nové louce.

Nejde o pouhou reedici titulu, který muzeum poprvé v češtině vydalo v roce 1992. „Jelikož byl originál knihy velmi poptávaným titulem, zvláště pak z řad německých návštěvníků, rozhodli jsme na sklonku roku tuto knihu vydat v novém kabátě. Nelze proto říci, že jde o reedici v pravém slova smyslu. Myslím, že se nám díky turistickým cílům souvisejících s Goethem podařilo dát knize zcela nový rozměr. A právě při toulkách po Goethových stopách si teprve uvědomíme, jakým renesančním člověkem Goethe na svou dobu byl,“ říká ředitelka muzea Lenka Zubačová.

Text goethologa Wajse zůstává v nezměněné podobě, publikace však nabyla nejen na rozsahu díky bohatému obrazovému materiálu, ale rovněž na dalším, „průvodcovském“ rozměru.

Publikace obsahuje fotografie Stanislava Wiesera míst, kde Goethe pobýval, a rovněž jeho reliéfů, pomníků a pamětních desek. „Přehled těchto míst obsahuje mapa s devětatřiceti odkazy právě na tato místa, kdy každý cíl je vyznačen GPS souřadnicemi. Tím se z publikace stává topografický lexikon Goethových návštěv,“ upozorňuje historik a goetholog Stanislav Burachovič.

Ten knihu redakčně připravil do tisku a je i autorem nové předmluvy.

Obrazová příloha je mnohem bohatší. „Její další část tvoří výběr portrétů vybraných ze sbírky karlovarského muzea, kuriózní je samotný Goethův rukopis či portrét Ulriky von Lewetzov, jeho pozdní lásky,“ dodává Zubačová.

Publikace dříve vyšla v české a dvakrát v německé verzi. Nyní vychází jako česko-německá a se to osmdesáti stranami má o dvě třetiny větší rozsah než první vydání. Publikaci Muezum Karlovy Vary vydává s laskavou finanční podporou společnosti Bau-Stav a. s.

I když Goethova vazba na Karlovy Vary je všeobecně známa, je lépe připomenout, že slavný básník pobýval ve vřídelním městě celkem třináckrát z celkových sedmnácti návštěv Čech.

Autor textu Miloslav Wajs byl karlovarský středoškolský profesor. Hlavním oborem jeho textů a publikací byla vlastivěda a kultura. Zemřel v roce 1994.

Na křestu knihy připomene Burachovič život a dílo Miloslava Wajse, v podání herečky Lucie Domesové zazní báseň karlovarské autorky Věry Podlipné Goethovi a zahrají Zdislava Melicharová na harfu a Michalea Petrová na flétnu.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin