CZ | DE | EN

Montanregion Krušnohoří do UNESCO

Na výstavě v Královské mincovně v Jáchymově se můžete seznámit s průběhem zápisu hornické krajiny Krušnohoří na seznam světového dědictví UNESCO. Seznámíte se s unikátními lokalitami, které můžete při svých letních toulkách Krušnohořím navštívit. Řada z nich je dávno zapomenutá, některá jsou naopak smutně zdevastovaná.

Nominace "Hornické krajiny Krušnohoří" k zápisu na seznam UNESCO iniciovala již v r.1998 saská strana, z jejíž činnosti vzešlo poznání, že do nominace je žádoucí zahrnout i českou část Krušných hor. Karlovarský kraj spolu s Národním památkovým ústavem se v současnosti podílí na složitém nominačním procesu.

S nejvyšším potenciálem byly na české straně Krušných hor vyhodnoceny oblasti Ostrovsko, Jáchymovsko, Božídarsko, Hornoblatensko, Nejdecko, Přebuz-Jelení a Kraslicko. Těchto sedm oblastí bylo definováno nejdůležitějšími zónami, které sehrály v historii těžby kovů a rud v Krušných horách zásadní roli, proto by měly být již brzy základem nově vyhlášených památkově chráněných území tzv. krajinných památkových zón.

V Evropě je jen málo regionů, kde by byl hornický genius loci tak silný a všudypřítomný jako zde, proto je poznejme!

Výstava potrvá do 31. srpna 2011.

Vstupné je v rámci běžného vstupného do expozice tedy 60/30 Kč.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin