CZ | DE | EN

Kvíz a anketa k výstavě Cesta ke svobodě

Muzeum připravilo výherní kvíz, týkající se událostí v listopadu 1989 a dění za totality. Návštěvníci výstavy 1989 – Cesta ke svobodě v muzeu na Nové louce tak budou mít příležitost soutěžit o hodnotné knihy. Odpovědi na otázky kvízu lze nalézt v informačních panelech, jež jsou součástí výstavy. Vyplněné formuláře testu i s údaji lze zanechat v expozici v místě k tomu určeném, nebo je posílat na adresu redakce Sedmičky či na e-mail plechata@mf.cz . Zároveň zde muzeum prezentuje anketu, v které návštěvníci mohou vyjádřit svůj názor na výstavu i další muzejní akce, navíc pak mají možnost hlasovat o spokojenosti s vývojem v České republice či o předlistopadovém režimu.

1) Kdy vznikly na Jáchymovsku tzv. tábory nucených prací, do kterých komunisté posílali politické vězně a odpůrce režimu?

a) v létě 1948
b) na jaře 1949
c) na podzim 1949
d) na jaře 1950

2) Od února 1948 zhruba do poloviny padesátých let vznikaly v Československu odbojové skupiny. Vyberte tu, která mezi ně nepatří.

a) Skupina bratří Mašínů
b) Skupina Jana Brejchy
c) Skupina Albína Samce
d) Černý lev 777

3) Na přelomu let 1950-1951 došlo k čistkám uvnitř komunistické strany, které vyvrcholily v listopadu 1952 procesem s generálním tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským a jeho údajným protistátním spikleneckým centrem. Zaškrtněte důvod jejich postižení.

a) účastnili se západního odboje
b) působili za války v SSSR a věděli „příliš“
c) byli kompromitováni spoluprací s Gestapem
d) byli židovského původu

4) Ve dnech 24. - 26. dubna 1967 se v Karlových Varech v sanatoriu Imperiál konala konference evropských komunistických a dělnických stran. Kdo jí předsedal?

a) Nikita Chruščov
b) Leonid Brežněv
c) Antonín Novotný
d) Walter Ulbricht

5) Normalizačním zákazům se v sedmdesátých letech nevyhnula ani literatura a vznikaly tak samizdatové edice. Zásluhou jednoho spisovatele vznikla roku 1972 význačná edice Petlice. Kdo za ní stál?

a) Ludvík Vaculík
b) Václav Havel
c) Ivan „Magor“ Jirous
d) Pavel Kohout

6) V Karlových Varech byla od padesátých do osmdesátých let necitlivými rozhodnutími komunistických pohlavárů zničena řada architektonicky cenných domů. Označte, které objekty z uvedených byly likvidovány nejdříve.

a) demolice domu Bílý lev u vřídla
b) za rekonstrukci vydávaná demolice dvou barokních domů Strauss a Goldene Krone na Staré louce
c) vybourání podstatné části ulice I. P. Pavlova, včetně zdejší školy; na pozemcích těchto domů pak vyrostl hotel Thermal
d) likvidace kláštera redemptoristů, moderní stavby kostela a konventu, na místě dnešního magistrátu

7) Kromě Charty 77 působily v Československu v osmdesátých letech další opoziční skupiny. Označte tu, která mezi ně nepatří.

a) Levý blok
b) Hnutí za občanskou svobodu
c) Děti země
d) Demokratická iniciativa

8) Jak se nazývala petice, v níž vrcholila nespokojenost obyvatelstva v Československu v červnu 1989?

a) Několik slov
b) Několik vět
c) Dva tisíce slov
d) Demokracie pro všechny

9) Označte správné místo, kde se konala v Karlových Varech první z protirežimních demonstrací 20. listopadu 1989.

a) prostor před hotelem Thermal
b) náměstí Míru (dnes náměstí M. Horákové)
c) pěší zóna před obchodním domem Perla na třídě ČSA (dnes TGM)
d) prostor před hlavní poštou

10) Před budovu Perly byla 10. prosince 1989 nainstalována plastika ruky s prsty do tvaru „V“. Komu byla určena?

a) občanům města Karlovy Vary
b) karlovarským představitelům OF
c) podpoře kandidatury V. Havla na prezidenta
d) podpoře stávkujících studentů a divadelníků

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin