CZ | DE | EN

Kraje a obce Krušnohoří chtějí dostat hornické oblasti na seznam UNESCO

Krajina Krušnohoří s jedinečnými místy dobývání rud a tradicí hornictví by se mohla dostat na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Podpisem společného prohlášení o spolupráci na přípravě nominace k zápisu to stvrdili v Jáchymově zástupci Karlovarského a Ústeckého kraje, hornických měst a obcí v obou regionech a saského partnera, který záměr inicioval.
Na české straně se do projektu zapojila města Boží Dar, Horní Blatná, Abertamy, Jáchymov, Měděnec a obec Krupka, na německé straně půjde o více než 30 lokalit. „Už v roce 1998 byl na návrh saského státního ministerstva vědy a umění zařazen Montanregion Krušnohoří na prozatímní seznam Německa určený pro zápis na seznam UNESCO. Od té doby se postupně připojovala hornická místa z obou stran hranice. Věřím, že se podaří vrátit oblasti slávu, kterou měla. Zápis na seznam UNESCO znamená rozvoj cestovního ruchu a s tím související ekonomický rozvoj celého území,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Význam společné snahy zdůraznila také hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, podle níž krajina s památkami na těžbu a zpracování rud poskytuje představu o unikátním způsobu života obyvatel spojeného s montánní činností.

Krajina Krušnohoří s jedinečnými místy dobývání rud a tradicí hornictví by se mohla dostat na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Podpisem společného prohlášení o spolupráci na přípravě nominace k zápisu to stvrdili v Jáchymově zástupci Karlovarského a Ústeckého kraje, hornických měst a obcí v obou regionech a saského partnera, který záměr inicioval.

Na české straně se do projektu zapojila města Boží Dar, Horní Blatná, Abertamy, Jáchymov, Měděnec a obec Krupka, na německé straně půjde o více než 30 lokalit. „Už v roce 1998 byl na návrh saského státního ministerstva vědy a umění zařazen Montanregion Krušnohoří na prozatímní seznam Německa určený pro zápis na seznam UNESCO. Od té doby se postupně připojovala hornická místa z obou stran hranice. Věřím, že se podaří vrátit oblasti slávu, kterou měla. Zápis na seznam UNESCO znamená rozvoj cestovního ruchu a s tím související ekonomický rozvoj celého území,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný. Význam společné snahy zdůraznila také hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová, podle níž krajina s památkami na těžbu a zpracování rud poskytuje představu o unikátním způsobu života obyvatel spojeného s montánní činností.

Podporu snahám o zápis hornického Krušnohoří na seznam UNESCO vyslovilo také Ministerstvo kultury ČR. „Oceňujeme toto úsilí a budeme spolupracovat na tom, aby se podařilo jej úspěšně završit zápisem na seznam UNESCO,“ dodala náměstkyně ministryně kultury ČR Anna Matoušková s tím, že se hornická města nemusejí obávat, že by zápis na seznam UNESCO znamenal jiný režim ochrany památek, než požadují českézákony a předpisy.

„Hornická kulturní krajina Krušnohoří“ byla zapsána na Indikativní seznam ČR pro nominaci k zápisu na seznam UNESCO v únoru 2012. „Jsem rád, že zapojení se do projektu bylo pro současné vedení Karlovarského kraje jednou z priorit. Původně se se uvažovalo o více lokalitách, než je současných šest,“ vysvětlil senátor a starosta Božího Daru Jan Horník.

Během letošního roku bude zpracována nominační dokumentace pro české lokality – tzv.velký pasport. Náklady budou financovány z rozpočtu Karlovarského kraje, z dotace ministerstva kultury z programu Podpora památek UNESCO, z rozpočtu Oblastního muzea Most a z rozpočtu obcí. V případě splnění harmonogramu příprav přeshraniční nominace se počítá s podáním žádosti o společný zápis na seznam UNESCO v roce 2015.

 

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin