CZ | DE | EN

Karlovarské muzeum se otevřelo veřejnosti 20. dubna 2017

Na den přesně po třiceti letech od otevření předchozí expozice – 20. dubna – a u příležitosti 150 let existence oevřelo Muzeum Karlovy Vary na Nové louce zcela novou podobu stálé expozice. Ta přibližuje v nově zrekonstruované budově dějiny města a regionu. Téma stálé expozice zůstává sice stejné, avšak s využitím moderních audiovizuálních prvků je podpořena prezentace unikátních sbírkových předmětů. Muzeum tedy nabízí procházku dějinami zážitkovou formou. Emoce a poučení to jsou dva základní pilíře nové muzejní expozice.

„Velice mne těší, že se po několika letech podařilo dokončit projekt modernizace muzea. Karlovarský kraj na tyto účely uvolnil ze svého rozpočtu celkem téměř 40 milionů korun, samotná expozice přišla na 20 milionů. Návštěvníci se mohou těšit na zcela novou expozici, která odpovídá současným trendům a která bude doslova útočit na jejich smysly. Věřím, že si cestu do muzea najdou nejenom karlovarští občané, ale i ostatní obyvatelé našeho regionu. Přeji všem, aby pro ně byla prohlídka nezapomenutelným zážitkem,“ uvedla hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová.

„Jsme rádi, že se nám nové muzeum podařilo otevřít právě v roce 150. výročí existence muzea v Karlových Varech. Muzeum se své obnovy dočkalo po dlouhých třiceti letech, kdy nepěkný stav jak budovy, tak obsahu expozice již skutečně volal po změně. Ta ale nepřišla ze dne na den. Od ideového záměru do otevření nového muzea uplynulo čtyři a půl roku. Vytvoření nové expozice bylo tedy dlouhým tvůrčím procesem. O tom ostatně vypráví doprovodná výstava s názvem „Jak se dělá muzeum“. Je ale třeba zdůraznit, že náš zřizovatel, Karlovarský kraj, celou akci zainvestoval sám a my jsme za to vděční,“ řekla ředitelka muzea Lenka Zubačová.

Nová expozice představí návštěvníkům předměty, z nichž část byla ve staré expozici, ale jsou k vidění i exponáty nové, které ještě nikdy nebyly veřejnosti prezentovány, či exponáty, které byly vytvořeny speciálně pro novou expozici. „Mezi takové například patří i faksimile zakládací listiny Karlových Varů (privilegium Karla IV. ze 14. srpna 1370), respektive její tereziánský opis z roku 1747, protože originál se nedochoval. Digitální snímky tohoto privilegia nám laskavě poskytl státní archiv v Karlových Varech,“ zve ředitelka.

„Měl jsem možnost vidět novou expozici muzea a do detailu se s ní seznámit. Vedle množství interaktivních prvků ji doplňuje i Haptická neboli dotyková stezka. V ní umístěné dotykové exponáty nejsou ale určeny pouze nevidomým a slabozrakým, zajímat určitě budou i ostatní malé a velké návštěvníky. Překvapením bude určitě také Dětská stezka. Podoba expozice je unikátní a velký dík za její vznik patří ředitelce muzea Lence Zubačové, která s celým týmem odvedla skvělou práci. Nemalou měrou k tomu přispívá také architektonické řešení přestavby budovy. Byl bych proto rád, abychom v budoucnu takhle přistupovali i k dalším stavbám a nevítězila vždy jen nejnižší cenová nabídka díla, ale hlavně jeho kvalita. Je nutné si uvědomit, že každým realizovaným projektem měníme tvář kraje a lidé si toho velmi pozorně všímají,“ upozornil uvolněný krajský zastupitel Ing. arch. Vojtěch Franta.

Autorem ideového záměru nové expozice je ředitelka Muzea Karlovy Vary Lenka Zubačová, k realizaci jmenovala tým odborných pracovníků muzea (Stanislav Burachovič, Jan Matějů, Kristýna Matějů, Jan Nedvěd, Lukáš Svoboda, Jan Tajer), ale také externí konzultanty (Petr Rojík, Tomáš Vylita, Stanislav Wiesser aj.) Architektem muzejní expozice je ateliér SGL Projekt, projektantem stavební části je Sudop, realizaci stavebních úprav provedla firma Bolid M a vlastní realizace expozice se ujalo sdružení firem Revyko - Etna - Acer Design. Stavební dozor pro muzeum vykonal Jiří Medřický.

Muzeum se změnilo, stavebně - vstupní vestibul je mnohem přívětivější, než býval, návštěvníkům s omezenou pohyblivostí je k dispozici výtah, projekt pamatoval i na konferenční místnost, samoobslužnou šatnu a odpočinkovou zónu. Součástí sálů pro krátkodobé výstavy v přízemí bude i přilehlé nádvoří, kde je možné v létě vystavit umělecké solitéry. Nádvoří poslouží rovněž jako oddychová zóna pro veřejnost.

Muzeum se těší na své návštěvníky a přeje jim mnoho zážitků z nové expozice.

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin