CZ | DE | EN

Hold historickým mincovnám

Představení repliky stříbrného jáchymovského šlikovského tolaru  a dvě odborné přednášky zasazující tolar do do historických souvislostí. To je hlavní program první ze série akcí Hold historickým mincovnám, na nichž společnost Česká mincovna představí po celé republice vydání kolekce šesti replik historických platidel z dílny České mincovny. Jáchymovský tolar je první z nich. Akce se koná 17. března od 15 hodin v Královské mincovně.

S přednáškou Politické okolnosti vzniku jáchymovských tolarů vystoupí historik Petr Vorel, Hodnota jáchymovského tolaru v 16. století a dnes je téma přednášky Michala Urbana. Celý program doplní ukázky renesančních tanců v podání skupiny  Ambrenau.

Všechny repliky jsou vytvořeny výhradně podle originálního historického platidla a vyraženy z jedné trojské unce ryzího stříbra. Odbornou garanci a roli průvodce historií českých tolarových ražeb přijal prof. Petr Vorel, historik, správce numismatické sbírky Východočeského muzea v Pardubicích a děkan Fakulty filozofické Univerzity Pardubice. Patronaci nad jednotlivými replikami pak převzaly vybrané instituce – pro Jáchymovský tolar je to Muzeum Karlovy Vary, které spravuje muzeum umístěné v historické budově Královské mincovny Jáchymov.

Společnost Česká mincovna se vydáním této kolekce hlásí k odkazu, který jí zde zanechali staří mincmistři kutnohorští, pražští, jáchymovští a mnozí další. Na jejich práci navazuje od roku 1993 Česká mincovna jako jediná tuzemská mincovna oprávněná razit oběžné a pamětní mince emitované Českou národní bankou.

Historickou repliku jáchymovského tolaru je možné v Karálovské mincivně zakoupit za 1700 Kč, počet emise je pouze 1000 ks.


 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin