Geologická konference v Jáchymově

Muzeum Královská mincovna, pondělí 28.6. 2010

"Trvalé zásobování nerostnými surovinami z evropských zdrojů si vyžaduje více znalostí o ložiscích, která jsou k dispozici v EU. Možnosti přístupu k nim by měly být zabezpečeny při územním plánování. V EU musí být nastaveny rámcové podmínky tak, aby podporovaly trvalé zásobování surovinami z evropských zdrojů" - to je nosná myšlenka konference.

Program:

10:30 Dr.W.Reimer: Od saského surovinového katastru k Česko-saskému přeshraničnímu surovinovému seznamu

11:00 Ing.P.Bohdálek: Naleziště surovin v českém Krušnohoří a jejich průzkum od 1945-2010

11:30 Prof.Dr.W.Schilka: Naleziště surovin v saském Krušnohoří a jejich průzkum od 1945-2010

12:00 Dr.U.Lehmann: K novému využívání saských nalezišť - Saský surovinový katastr a jeho následky

12:30 Dr.V.Šrein: Nové poznatky o ložisku Zlatý kopec u Jáchymova a zhodnocení možných perspektiv

13:00 Závěr konference, diskuze

v s t u p  v o l n ý

Archiv

6   2

2017

sledujte novinky z rekonstrukce

..o dění vám přinášímě průběžné informace, otevření muzea v KVse kvapem blíží..

1   1

2017

NOVÝ ROK 2017

Všem našim příznivcům přejeme krásný nový rok a těšíme se na příští setkání s vámi na našich akcích a také v nové expozici, kterou budeme již brzy otvírat.

 

 

30   11

2016

otvírací doba v lednu

Jak budeme mít otevřeno, čtete v záložce PROBÍHAJÍCÍ.