Geologická konference v Jáchymově

Muzeum Královská mincovna, pondělí 28.6. 2010

"Trvalé zásobování nerostnými surovinami z evropských zdrojů si vyžaduje více znalostí o ložiscích, která jsou k dispozici v EU. Možnosti přístupu k nim by měly být zabezpečeny při územním plánování. V EU musí být nastaveny rámcové podmínky tak, aby podporovaly trvalé zásobování surovinami z evropských zdrojů" - to je nosná myšlenka konference.

Program:

10:30 Dr.W.Reimer: Od saského surovinového katastru k Česko-saskému přeshraničnímu surovinovému seznamu

11:00 Ing.P.Bohdálek: Naleziště surovin v českém Krušnohoří a jejich průzkum od 1945-2010

11:30 Prof.Dr.W.Schilka: Naleziště surovin v saském Krušnohoří a jejich průzkum od 1945-2010

12:00 Dr.U.Lehmann: K novému využívání saských nalezišť - Saský surovinový katastr a jeho následky

12:30 Dr.V.Šrein: Nové poznatky o ložisku Zlatý kopec u Jáchymova a zhodnocení možných perspektiv

13:00 Závěr konference, diskuze

v s t u p  v o l n ý

Archiv

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství