CZ | DE | EN

ArchaeoMontan - středověké hornictví v Sasku a Čechách

Projekt česko-německé přeshraniční spolupráce od vedením Zemského archeologického úřadu v Sasku

Náplní rozsáhlého projektu je archeologický a historický průzkum středověkého hornictví na obou stranách hranice za účasti sedmi partnerů z České republiky a Saska.

Nálezy archeologických předmětů v jednom ze středověkých dolů na stříbro v Dippoldiswalde (Sasko) vyvolaly v roce 2008 obrovské nadšení a zájem odborných kruhů. Dokonale zachovalé hornické nářadí, žebříky a rumpály ze dřeva jsou datovány do roku 1185 n. l.

V tomto měřítku nebyly nikdy předtím v Evropě objeveny kompletně zachované hornické šachty, podzemní chodby a průchody, nehledě na význam archeologických předmětů nalezených na místě. Po tomto senzačním objevu se tak stala montánní archeologie jednou z priorit saské archeologie.

Tradice těžby rud určuje identitu a kulturní význam v krušnohorské oblasti již téměř 850 let a je udržována i v současnosti. Díky schváleným finančním prostředkům Evropské unie z Fondu pro regionální rozvoj probíhá intenzivní archeologický výzkum v Krušnohoří od března 2012. Více než pětadvacet odborníků z obou stran hranice se zabývá mapováním, evidencí a výzkumem reliktů ze starých hornických dolů ve vybraných regionech v celé oblasti Krušných hor. Na projektu se podílejí archeologové, historikové, geodeti, geologové, mineralogové, restaurátoři a muzeologové. V současné době jde o jeden z největších výzkumných projektů v oboru evropské montánní archeologie.

Zemský archeologický úřad v Drážďanech je tzv. „lead partnerem“ tříletého projektu, autorkou projektu je Dr. Christiane Hemker, odbornice na problematiku montánní archeologie.

Partneři projektu jsou:

• Sächsisches Oberbergamt, Freiberg

• Große Kreisstadt Dippoldiswalde

• Česká geologická služba, Praha

• Ústav archeologické památkové péče, Most

• Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem

• Muzeum Karlovy Vary

Aktuální výsledky výzkumu jsou pravidelně zveřejňovány dvojjazyčně na internetových stránkách (www.archaeomontan.eu), v odborných publikacích, na mezinárodních konferencích a workshopech. Jedním z dalších cílů projektu je vybudování badatelské kontaktní sítě, která zajistí v příštích letech úspěšnou spolupráci saských a českých kolegů na poli montanní archeologie.

Jedním z hlavních výstupů projektu je putovní výstava s názvem „Stříbrná horečka – Volání hor: archeologie středověkého hornictví v Sasku a Čechách“ prezentující mj. archeologické nálezy z prozkoumávaných oblastí. Výstava bude k vidění od června 2014 nejdříve v Jáchymově, od října 2014 v Dippoldiswalde, poté také v ostatních městech regionů, které se na projektu podílejí.

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj - Program Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Jednou z aktivit muzea bylo vytvoření modelu Královské mincovny. Model bude od 14. září součástí stálé expozice jáchymovského muzea, je zhotoven v měřítku 1:50 a má rozměry 1,20x1,20 m.

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin