23.10.2010 přednáška HRDELNÍ PRÁVO

přednáška PAMÁTKY HRDELNÍHO SOUDNICTVÍ

Muzeum Jáchymov

sobota 23.10. 2010 v 17 hodin

Přednáška Mgr. Jiřího Klsáka představí nejvýznamnější památky tohoto druhu v okolí Karlových Varů. Jednak připomínky krvavých činů či příhod ve volné krajině ve formě kamenných křížů, obecně nazývaných smírčími, nebo pozůstatky šibenic, jakož i jiných připomínek starých časů spjatých se složitým středověkým výkladem práva.

Až do začátku 19. století bylo hrdelní soudnictví součástí veřejného prostoru. Obraz středověkého města, k němuž neodmyslitelně patřily nástroje výkonu hrdelního práva (šibenice, stínadla, pranýře a hladomorny), se výrazně měnil za reforem Marie Terezie a Josefa II. Změny ve výkonu práva stvořily kobky k zadržení pachatele, soudní vězení a státní věznice. Stejně tak postupně ztratily svůj význam středověké hrady, jež někdy kromě sídelní a obranné funkce, plnily úlohu věznitelů.

Snad jen stovky symbolických hrobů u dnešních silnic jsou evokací starých zvyků. I když pozůstatky šibenic z krajiny, snad i z etických a často i ideologických důvodů, ještě před 25 lety rychle mizely, dnes na ně jednoznačně nahlížíme jako na památky, které si zasluhují svoji ochranu a prezentaci.

vstupné 30 Kč

 

 

 

 

Archiv

25   4

2017

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA

První komentovaná prohlídka samotnými autory expozice bude v neděli 30.dubna od 15 hodin, více v záložce PŘIPRAVUJEME

24   4

2017

muzeum v KV nově OTEVŘENO

Dočkali jsme se a po 2 letech otevřeli nové muzeum v K.Varech. Otevírací doba je od úterý do neděle v době od 10 do 18 hodin, vstupné je 100/60 Kč. PŘIJĎTE I VY!

24   4

2017

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

Jak jsme si vedli v loňském roce najdete v záložce muzeum ředitelství