CZ | DE | EN

23.10.2010 přednáška HRDELNÍ PRÁVO

přednáška PAMÁTKY HRDELNÍHO SOUDNICTVÍ

Muzeum Jáchymov

sobota 23.10. 2010 v 17 hodin

Přednáška Mgr. Jiřího Klsáka představí nejvýznamnější památky tohoto druhu v okolí Karlových Varů. Jednak připomínky krvavých činů či příhod ve volné krajině ve formě kamenných křížů, obecně nazývaných smírčími, nebo pozůstatky šibenic, jakož i jiných připomínek starých časů spjatých se složitým středověkým výkladem práva.

Až do začátku 19. století bylo hrdelní soudnictví součástí veřejného prostoru. Obraz středověkého města, k němuž neodmyslitelně patřily nástroje výkonu hrdelního práva (šibenice, stínadla, pranýře a hladomorny), se výrazně měnil za reforem Marie Terezie a Josefa II. Změny ve výkonu práva stvořily kobky k zadržení pachatele, soudní vězení a státní věznice. Stejně tak postupně ztratily svůj význam středověké hrady, jež někdy kromě sídelní a obranné funkce, plnily úlohu věznitelů.

Snad jen stovky symbolických hrobů u dnešních silnic jsou evokací starých zvyků. I když pozůstatky šibenic z krajiny, snad i z etických a často i ideologických důvodů, ještě před 25 lety rychle mizely, dnes na ně jednoznačně nahlížíme jako na památky, které si zasluhují svoji ochranu a prezentaci.

vstupné 30 Kč

 

 

 

 

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin