CZ | DE | EN

21.10.2010 konference Hippokrates..

Karlovarské muzeum pořádá balneologickou konferenci

David Becher, Hippokrates Karlových Varů

Galerie umění čtvrtek 21.10. 2010 9 - 16 hodin

VSTUP VOLNÝ

9-10 hodin

Uvítání hostů - Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary

Karlovarská lázeňská léčba a balneologické spisy v období od Václava Payera po Davida Bechera.

PhDr. Stanislav Burachovič, historik Muzea Karlovy Vary

David Becher (1725-1792). Leben-Werk-Bedeutung.

emer. Prof. Dr. Ludwig J. Weigert, Univerzita Braunschweig, SRN

10-11 hodin

David Becher (1725-1792) Život- Dílo-Význam.

emer. Prof. Dr. Ludwig J. Weigert, Univerzita Braunschweig SRN

Pozůstalost Davida Bechera.

Mgr. Milan Augustin, ředitel SOA Karlovy Vary

11-12 hodin

Léky a lékárenství v době Davida Bechera.

MUDr.Otakar Bořík, DrSc. a Jana Boříková, emer. primář Nemocnice Karlovy Vary

Aktuální trendy karlovarské klinické balneologie.

MUDr. Ladislav Špišák, CSc., primář a lékařský ředitel Lázeňského hotelu Bristol, Karlovy Vary

přestávka na oběd 12-14 hodin

14-15 hodin

Spektrální analýza variability srdeční frekvence a její možnosti využití v diagnostice a léčbě psychosomatických onemocnění.

MUDr. Petr Kolisko, Dr.Sc. a MUDr. Milada Sárová, ředitelka balneocentra a lázeňského hotelu President Karlovy Vary

Filozofické aspekty a perspektivy karlovarské lázeňské medicíny.

MUDr. Dara Kosorinová, vědecká sekretářka Kolegia karlovarských lázeňských lékařů

15-16 hodin

Uplatnění léčebných principů Davida Bechera v současné karlovarské balneologii.

MUDr. Pavel Šolc, emer. primář lázeňského sanatoria Rozkvět-Regina,Karlovy Vary

Lázeňství a wellness v LS Imperial.

MUDr. Marie Rebjonková, lékařská ředitelka LS Imperial Karlovy Vary, a.s.

Mé poznatky z dlouholeté praxe karlovarského lázeňského lékaře.

MUDr. Antonín Hebron, emer. primář LS Švýcarský dvůr,Spa resort Sanssouci, Imperial Karlovy Vary a.s.

Diskuze

Archiv

Instagram
Facebook
Twitter


Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin