CZ | DE | EN

21.10.2010 konference Hippokrates..

Karlovarské muzeum pořádá balneologickou konferenci

David Becher, Hippokrates Karlových Varů

Galerie umění čtvrtek 21.10. 2010 9 - 16 hodin

VSTUP VOLNÝ

9-10 hodin

Uvítání hostů - Ing. Lenka Zubačová, ředitelka Muzea Karlovy Vary

Karlovarská lázeňská léčba a balneologické spisy v období od Václava Payera po Davida Bechera.

PhDr. Stanislav Burachovič, historik Muzea Karlovy Vary

David Becher (1725-1792). Leben-Werk-Bedeutung.

emer. Prof. Dr. Ludwig J. Weigert, Univerzita Braunschweig, SRN

10-11 hodin

David Becher (1725-1792) Život- Dílo-Význam.

emer. Prof. Dr. Ludwig J. Weigert, Univerzita Braunschweig SRN

Pozůstalost Davida Bechera.

Mgr. Milan Augustin, ředitel SOA Karlovy Vary

11-12 hodin

Léky a lékárenství v době Davida Bechera.

MUDr.Otakar Bořík, DrSc. a Jana Boříková, emer. primář Nemocnice Karlovy Vary

Aktuální trendy karlovarské klinické balneologie.

MUDr. Ladislav Špišák, CSc., primář a lékařský ředitel Lázeňského hotelu Bristol, Karlovy Vary

přestávka na oběd 12-14 hodin

14-15 hodin

Spektrální analýza variability srdeční frekvence a její možnosti využití v diagnostice a léčbě psychosomatických onemocnění.

MUDr. Petr Kolisko, Dr.Sc. a MUDr. Milada Sárová, ředitelka balneocentra a lázeňského hotelu President Karlovy Vary

Filozofické aspekty a perspektivy karlovarské lázeňské medicíny.

MUDr. Dara Kosorinová, vědecká sekretářka Kolegia karlovarských lázeňských lékařů

15-16 hodin

Uplatnění léčebných principů Davida Bechera v současné karlovarské balneologii.

MUDr. Pavel Šolc, emer. primář lázeňského sanatoria Rozkvět-Regina,Karlovy Vary

Lázeňství a wellness v LS Imperial.

MUDr. Marie Rebjonková, lékařská ředitelka LS Imperial Karlovy Vary, a.s.

Mé poznatky z dlouholeté praxe karlovarského lázeňského lékaře.

MUDr. Antonín Hebron, emer. primář LS Švýcarský dvůr,Spa resort Sanssouci, Imperial Karlovy Vary a.s.

Diskuze

Archiv
Muzeum Karlovy Vary
příspěvková organizace
Karlovarského kraje
IČ: 72053810
IDDS:nyws35c
sekretariat@kvmuz.cz
Admin